Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen veronlisäyksestä ja viivekoron väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu 21.4.2020 18.30
Muokattu 22.4.2020 13.07
Eduskunnan täysistuntosali ja edustajien paikat kuvattuna ylhäältä

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen veronlisäyksestä ja viivekoron väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta hyväksyi tiistaina 21. huhtikuuta täysistunnon toisessa käsittelyssä seuraavat lakietykset. ​


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

(Lailla muutetaan väliaikaisesti veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia siten, että maksujärjestelyn tai maksunlykkäyksen kohteena olevalle verolle laskettavaa viivästyskorkoa tai viivekorkoa alennettaisiin määräaikaisesti. Väliaikainen muutos liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimiin, joilla helpotetaan koronavirusepidemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilannetta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.) 

Hallituksen esitys
HE 33/2020 vp

Valiokunnan mietintö
VaVM 4/2020 vp
Avaa tästä linkki valtiovarainvaliokunnan mietintöön 4/2020

Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 33/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

(Lailla muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia. Kunnille korvattaisiin verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvia kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä. Korvaus maksettaisiin kunnille vuoden 2020 maksuunpanon mukaisten kunnallisveron jako-osuuksien, yhteisöveron jako-osuuksien ja arvioitujen kiinteistöverojen suhteessa. Vastaava euromäärä, johon on lisätty maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioitu määrä, vähennettäisiin veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021. Muutos liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimiin koronavirusepidemiasta aiheutuneiden vaikutusten johdosta. Tarkoituksena on estää se, että yritysten verotuksen maksujärjestelyjä koskevilla tukitoimilla olisi kuntien taloudellista tilannetta heikentävä vaikutus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.)  

Hallituksen esitys
HE 32/2020 vp

Valiokunnan mietintö
HaVM 6/2020 vp
Avaa tästä linkki hallintovaliokunnan mietintöön 6/2020

Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 32/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.
Aihealueet
Täysistunto