Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi lain ylimääräisestä lapsilisästä joulukuussa

Julkaistu 23.11.2022 20.50
Ylimääräinen lapsilisä joulukuulle 2022 hyväksyttiin eduskunnassa 23. marraskuuta

Eduskunta hyväksyi lain ylimääräisestä lapsilisästä joulukuussa

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 23. marraskuuta toisessa käsittelyn esityksen, jonka mukaisesti joulukuun 2022 lapsilisä maksetaan lapsilisän saajille kaksinkertaisena.

Ehdotuksen lähtökohtana on väliaikainen muutos lapsilisälakiin ja toimeentulotuesta annettuun lakiin. Lapsiperheiden ostovoiman lisäämiseksi joulukuun 2022 lapsilisä maksettaisiin lapsilisän saajille kaksinkertaisena. Toimeentulotukea myönnettäessä ei otettaisi huomioon joulukuussa 2022 maksettavaa kaksinkertaista lapsilisää siltä osin, kuin sen määrä ylittää tavanomaisen lapsilisän määrän. Tämän tarkoituksena on, että perustoimeentulotukea saavat hyötyisivät tuesta täysimääräisesti. 

Taustalla on poikkeuksellinen taloustilanne, jossa muun muassa ruoan, energian ja liikkumisen kustannukset kotitalouksille ovat nousseet. Joulukuussa maksettavalla kaksinkertaisella lapsilisällä halutaan tukea erityisesti lapsiperheitä ja lisätä lapsiperheiden ostovoimaa. Ylimääräisen lapsilisän arvioidaan lisäävän lapsilisän etuusmenoja 112 miljoonalla eurolla.  

Hallituksen esityksen ja saamansa selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta piti kertaluonteista ylimääräistä lapsilisää perusteltuna lapsiperheiden tukemiseksi poikkeuksellisessa taloustilanteessa ja kannatti mietinnössään lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Muutos liittyy valtion vuoden 2022 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2022 ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. 


Aihealueet
Täysistunto