Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietinnön sisällön 1. käsittelyssä

Julkaistu 20.5.2020 18.00
Muokattu 20.5.2020 18.19
Talousvaliokunnan mietinnön sisältö hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa 20. toukokuuta

Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietinnön sisällön 1. käsittelyssä

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 20.toukokuuta. täysistunnon 1. käsittelyssä talousvaliokunnan mietinnön ravitsemisyritysten tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä. Eduskunta hyväksyi mietinnön sisällön valiokunnan mietinnön mukaisena. Mietintöä koskevat pykälämuutosehdotukset hylättiin äänestyksissä 31-20 (6§) ja 31-20 (7§). 

Ensimmäisessä käsittelyssä kansanedustajien täysistunnossa käyttämät puheenvuorot sekä tarkemmat tiedot äänestystiedoista löytyvät eduskunnan täysistunnon pöytäkirjasta 20.5.2020. ​

Asian toinen käsittely on 25. toukokuuta alkavalla istuntoviikolla. 

Talousvaliokunta antoi keskiviikkona 20. toukokuuta mietintönsä (TaVM 11/2020 vp) hallituksen esityksestä laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (HE 67/2020 vp). Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen muutettuna.
Aihealueet
Täysistunto