Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Lähetekeskustelu saamelaiskäräjälain muuttamisesta jäi kesken 22. marraskuuta, keskustelu jatkuu keskiviikkona

Julkaistu 22.11.2022 17.10
Ministeri Anna-Maja Henriksson täysistunnossa 22.11.2022

Lähetekeskustelu saamelaiskäräjälain muuttamisesta jäi kesken 22. marraskuuta, keskustelu jatkuu keskiviikkona

Täysistunnon lähetekeskustelussa tiistaina 22. marraskuuta oli kaksi asiaa: esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä sekä esitys saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta. Molempien asioiden käsittely ja lähetekeskustelu keskeytettiin istunnon päättymisen vuoksi. Täysistunto päättyi tiistaina 22. marraskuuta klo 17.  

Saamelaiskäräjälain muutosesityksen tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä.
Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on kotiseutualueellaan kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto.

Esittelypuheenvuorossaan oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) toi esiin, että saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa. "Olen tyytyväinen siitä, että eduskunta saa vihdoinkin mahdollisuuden ottaa kantaa asiaan. Eduskuntakäsittelyssä tulee huomioida, että se elin, jolle asia kuuluu — saamelaiskäräjät — voi lain hyväksyä. Saamelaiskäräjien kokous ottaa kantaa esitykseen ensi viikon tiistaina", ministeri sanoi. 

Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa. Nykyinen saamelaiskäräjälaki on vuodelta 1995 ja on muun muassa vaaleihin liittyvien säädösten osalta vanhentunut. Esityksen kiireellisimpänä tavoitteena on saamelaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen sekä vaaliluetteloon merkitsemisen edellytysten uudistaminen. Saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana itse määrittää oman itsehallintoelimensä rakenteet lujitetaan. 

Ehdotuksen muina tavoitteina on muun muassa vahvistaa viranomaisten neuvotteluvelvoitetta sekä ottaa huomioon saamelaisten oikeuksia toiminnassa tarkemmin. 

Lakiesitykseen ei suhdauduta yksimielisesti. Täysistunnossa 22. marraskuuta puheenvuoroja käytettiin aikarajan puitteissa yhteensä 16, joissa sekä kannatettiin että vastutettiin esillä olevaa esitystä. 

Lähetekeskustelua jatketaan eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona 23. marraskuuta. Täysistunto alkaa kello 14 alkaen ja lähetekeskustelu on asiakohtana 12. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuonna 2023, mutta uusia vaalisäännöksiä ei ehditä soveltaa vielä vuoden 2023 saamelaiskäräjävaaleihin.
Tiedotetta täydennetty 23.11. klo 9.30 lähetekeskustelun jatkumisesta keskiviikon 23.11. täysistunnossa. 


Aihealueet
Täysistunto