Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valmiuslain käsittelyn aikatauluja eduskunnassa viikolla 12

Julkaistu 19.3.2020 11.15

Valmiuslain käsittelyn aikatauluja eduskunnassa viikolla 12

Eduskunnassa pidettiin tiistaina 17.3.2020 kaksi täysistuntoa. Aiemmasta päiväjärjestyksestä poiketen hallituksen vastaus opposition välikysymykseen turvapaikkapolitiikkaa koskien siirtyy keskiviikkoon 25.3. Välikysymysäänestykset toimitetaan torstaina 26.3. 

Ensimmäisessä täysistunnossa klo 14 käsiteltiin hallituksen esitykset 16-18/2020 vp. 

Päivän toisessa täysistunnossa noin klo 17 lähetekeskustelussa olivat valtioneuvoston asetus valmiuslain käyttöönotosta sekä soveltamisasetukset, jotka valtioneuvosto antoi tiistaina pitämässään yleisistunnossa.

Pääministeri Sanna Marinin esittelypuheenvuoron (10 min) jälkeen käytiin ryhmäpuheenvuorokierros.

Täysistunnossa käytetyt ryhmäpuheenvuorot:

Lisätietoja: 

Päiväjärjestys 25/2020 vp. 

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 1/2020 vp.)

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi (M 2/2020 vp.)

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista (M 3/2020 vp.)

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (M 4/2020 vp.)

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 5/2020 vp.)

Perustuslakivaliokunnan käsittely

Perustuslakivaliokunta käsitteli klo 20 alkaneessa kokouksessaan asetusta valmiuslain toimivaltuuksien ottamisesta käyttöön. Täysistunto keskeytettiin perustuslakivaliokunnan kokousta varten klo 20.00– 24.00.

Valiokunta kuuli kokouksessa ministeriöiden edustajien lisäksi oikeuskansleri Tuomas Pöystiä, oikeusasiamies Petri Jääskeläistä, professori Mikael Hidéniä, professori Tuomas Ojasta, professori Janne Salmista, professori Kaarlo Tuoria ja professori Veli-Pekka Viljasta.

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) oli tiistai-illan kokouksen jälkeen median tavattavissa Eduskuntatalon auditoriossa. Tiedotustilaisuuden 18.3. tallenne on katsottavissa eduskunnan verkkolähetyspalvelussa. 

Lähetekeskustelua jatkettiin perustuslakivaliokunnan kokouksen päätyttyä klo 24. 

Käyttöönotto- ja soveltamisasetusten hyväksyminen

Perustuslakivaliokunnan mietintö kahdesta valmiuslain käyttöönottoasetuksesta (M 1–2/2020 vp) valmistui keskiviikkona 18.3. 

Mietintö laitettiin pöydälle täysistunnossa klo 14, ja se tuli ainoaan käsittelyyn päivän toiseen täysistuntoon. Eduskunta päätti mietinnön mukaisesti myöhään keskiviikkona, että asetukset saavat jäädä voimaan. 

Käyttöönottoasetusten lisäksi kolme valmiuslakiin liittyvää soveltamisasetusta (M 3–5/2020 vp) lähetettiin erikoisvaliokuntiin perustuslakivaliokunnalle annettavaa lausuntoa varten. Valiokunnat olivat sosiaali- ja terveysvaliokunta, sivistysvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta. 

Perustuslakivaliokunta antoi 19.3. kaksi mietintöä saatuaan erikoisvaliokunnilta lausunnot. Perustuslakivaliokunta esitti, että arvioituja asetuksia ei ole kumottava. 

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) oli torstaina 19.3. median tavattavissa Eduskuntatalon Arkadia-salissa (4. krs). Tiedotustilaisuuden 19.3. tallenne on katsottavissa eduskunnan verkkolähetyspalvelussa. 

Eduskunta päätti torstaina, että soveltamisasetukset saavat jäädä voimaan perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti. 

Perjantaina 20.3. pidettiin täysistunto klo 13.00, jolloin ilmoitettiin saapuneeksi lisätalousarvio. Lähetekeskustelu käydään tiistaina 24.3. klo 14 pidettävässä istunnossa.

Lisätietoja

Tutustu Eduskunnan kirjaston tietopakettiin Valmiuslain käyttöönottaminen koronavirustilanteessa.

Aihealueet
Eduskuntaryhmät; Lakien säätäminen; Valiokunnat; Täysistunto