Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää asuntopolitiikan kehittämiskohteita

Julkaistu 4.10.2016 12.55

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää asuntopolitiikan kehittämiskohteita

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää tutkimushankkeella, miten asuntopolitiikkaa tulisi kehittää erityisesti pääkaupunkiseudulla ja miten nykyisissä asumisen tukijärjestelmissä on onnistuttu. Tulosten on määrä valmistua kesäkuussa 2017.

Asuntopolitiikan keskeisenä huolena on nähty pääkaupunkiseudun merkittävät asunto-ongelmat liittyen muun muassa asumisen kalleuteen ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähyyteen. Arvioiden mukaan pääkaupunkiseudun asunto-ongelmat voivat jo heikentää koko Suomen taloudellista kasvua ja kilpailukykyä. Myös asumisen tuet ovat olleet usein kritiikin kohteena.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla päätöksenteossa on mahdollista lisätä kustannustehokkaasti asuntopolitiikan positiivisia vaikutuksia. Valiokunnan linjausten mukaan tutkimuksessa tulee erityisesti tarkastella pääkaupunkiseudun asunto-ongelmia sekä niiden syitä ja vaikutuksia. Tutkimuksen toisena kohteena on asumisen tukijärjestelmien ongelmakohtien ja vaikuttavuuden arviointi.

Tutkimustulosten perusteella tutkijat esittävät perustellun kokonaisarvion asuntopolitiikan vaikuttavuudesta, onnistuneisuudesta ja keskeisimmistä kehittämiskohteista. Lisäksi esitetään konkreettiset kehittämissuositukset, miten asuntopoliittisten toimien positiivisia vaikutuksia voidaan lisätä kustannustehokkaasti.

Asuntopolitiikan kehittämiskohteiden tutkimuksen toteuttaja valittiin avoimella tarjouskilpailulla. Toteuttajaksi valittiin  tutkijaryhmä, joka muodostuu MDI Public Oy:n tutkijoista, Kaupunkitutkimus TA OY:n tutkijasta ja yhdestä tohtoritason tutkijasta. Tutkimusryhmän muodostavat VTT Seppo Laakso, TkT Henrik Lönnqvist, FL Janne Antikainen ja HTM, YTK Sinikukka Pyykkönen. Päävastuullisena tutkijana toimii MDI Public Oy:n Janne Antikainen.

Tarkastusvaliokunta on tilannut vuodesta 2008 alkaen tutkimuksia, jotka on toteuttanut ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntijataho. Aiempia selvitysaiheita ovat olleet muun muassa eduskunnan budjetti- ja valvontavalta, nuorten syrjäytyminen, harmaa talous sekä rakennusten kosteus- ja homevauriot.

Aihealueet
Tarkastusvaliokunta