Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Tulevaisuusvaliokunta käynnistää kolme selvityshanketta koronapandemian seurauksista

Julkaistu 6.4.2020 10.20

Tulevaisuusvaliokunta käynnistää kolme selvityshanketta koronapandemian seurauksista

​Tulevaisuusvaliokunta käynnistää kolme koronapandemiaan liittyvää hanketta. Valiokunta korostaa, että meidän on varauduttava käynnissä olevan pandemian lisäksi myös pandemian erilaisiin seurauksiin monella eri yhteiskunnan osa-alueella.

Ensimmäisessä hankkeessa arvioidaan, mitkä teknologiat osoittautuivat kaikkein tärkeimmiksi pandemian torjunnassa. Näitä teknologioita tarvitaan myös seuraavien pandemioiden torjunnassa ja mahdollisten antibioottiresistenttien superbakteerien leviämisen estämisessä.

Toisessa hankkeessaan valiokunta arvioi miten hyvin ennakointijärjestelmämme kykeni havaitsemaan koronapandemian – ja mikäli se havaittiin, niin miten ennakointitietoon reagoitiin. Valiokunta käy samalla läpi myös sen, onko meillä jo ennakointitietoa muista vastaavista "villeistä korteista". Mikä on seuraava yhteiskuntaamme tai koko ihmiskuntaa haastava shokki?

Valiokunta käynnistää myös monialaisen asiantuntijakuulemisen koronapandemian seurauksista yhteiskunnan eri osa-alueilla. Koronapandemian seuraukset haastavat lähitulevaisuudessa hyvinvointivaltiomme ja kansantaloutemme kestävyyttä sekä myös kansalaisten arkista hyvinvointia ja turvallisuutta. Valiokunta kuitenkin korostaa, että vakavuudestaan huolimatta koronapandemia avaa myös runsaasti uusia positiivisia mahdollisuuksia, joihin tarttumalla voimme vähentää negatiivisia seurauksia. Valiokunnan tavoitteena on avata näkökulmia näihin uusiin mahdollisuuksiin.

Valiokunta toteaa, että samalla kun on tehtävä kaikkemme hidastaaksemme ja torjuaksemme käynnissä olevaa koronapandemiaa, meidän on kyettävä hahmottamaan myös koronapandemian jälkeinen aika riskeineen ja mahdollisuuksineen. Lisäksi valiokunta muistuttaa, että koronapandemiasta huolimatta on pidettävä mielessämme myös yhteiskuntamme muut haasteet ja mahdollisuudet.

Tulevaisuusvaliokunta kutsuu koolle tulevaisuusvaliokuntien maailmankokouksen

Pandemian seurauksia analysoivien hankkeiden lisäksi tulevaisuusvaliokunta käynnistää neljä muuta Suomen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia kartoittavaa hanketta. Ensimmäisessä hankkeessa selvitetään sitä, millä teknologioilla voimme parhaiten toteuttaa YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 -toimintaohjelman 17 tavoitetta. Tämän hankkeen rinnalla toteutetaan toinen, taiteen menetelmiä hyödyntävä hanke, jossa avataan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Valiokunta selvittää myös digitaalisen liiketoiminnan kansainvälisiä ekosysteemejä ja liiketoimintamalleja. Tämän selvityksen tarkoituksena on lisätä Suomen kilpailukykyä ja osaamista uuteen teknologiaan perustuvilla uusilla liiketoiminta-alueilla.

Neljännessä hankkeessa tulevaisuusvaliokunta pureutuu hyvinvointiyhteiskuntamme pullonkauloihin ja reunaehtoihin. Jo ennen koronapandemiaa oli tiedossa muun muassa huoltosuhteen kehitykseen, työvoiman riittävyyteen ja osaamiseen, veropohjaan, kansanterveyteen, alueelliseen eriarvoistumiseen ja moneen muuhun yhteiskuntamme peruspilariin liittyviä haasteita. Nämä haasteet eivät ole hävinneet minnekään koronapandemian myötä.

Päinvastoin pandemia voi entisestään korostaa näitäkin haasteita esimerkiksi heikentämällä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa. Tässäkin tapauksessa valiokunta haluaa kuitenkin erityisesti korostaa, että jokaiseen haasteeseen liittyy aina myös mahdollisuus. Ja siksi myös pullonkaula-hankkeen pääasiallinen tarkoitus on sanoittaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan toivoa ja kestävää kehitystä.

Tulevaisuusvaliokunta on päättänyt järjestää tällä vaalikaudella myös tulevaisuusvaliokuntien maailmankokouksen. Kokoukseen kutsutaan tulevaisuusvaliokunnan vastinvaliokunnat eri maista. Globaalin koronapandemian hillitseminen on korostanut entisestään kansainvälisen ennakointiyhteistyön merkitystä. 


Valiokunnan puheenjohtaja Joakim Strand (r)

Varapuheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius (vihr)

Jäsenet:

Pekka Aittakumpu (kesk)

Marko Asell (sd)

Harry Harkimo (liik)

Hannakaisa Heikkinen (kesk)

Mari Holopainen (vihr)

Katja Hänninen (vas)

Ville Kaunisto (kok)

Pasi Kivisaari (kesk)

Ari Koponen (ps)

Antti Lindtman (sd)

Merja Mäkisalo-Ropponen (sd)

Kristiina Salonen (sd)

Sari Tanus (kd)

Sinuhe Wallinheimo (kok)

Jussi Wihonen (ps)


Aihealueet
Tulevaisuusvaliokunta