Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Seminaarissa pohdittiin miten uudet tekijät uhkaavat suomalaisten turvallisuutta

Julkaistu 3.10.2018 11.00
Muokattu 3.10.2018 15.44

Seminaarissa pohdittiin miten uudet tekijät uhkaavat suomalaisten turvallisuutta

​Eduskunta turvallisuuden tekijänä -keskustelut jatkuivat keskiviikkona 3. lokakuuta. Sarjan toisessa osassa keskusteltiin hybridi- ja kyberuhista sekä trollauksesta yhteiskunnan vakauden ja sisäisen turvallisuuden uhkatekijöinä.

Asiantuntijoina toimivat rikosylikomisario Tero Muurman, eversti Jarkko Alen ja tutkimusjohtaja Hanna Smith. Kommenttipuheenvuoron käyttivät lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok.) sekä liikenne-ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (sin.).

Seminaarin avasi eduskunnan puhemies Paula Risikko. Avauspuheenvuorossaan Risikko totesi, että turvallisuudesta puhuttaessa on tunnistettava vanhat uhat, mutta myös uudet uhat.

Rikosylikomisario Tero Muurman käsitteli alustuksessaan tietoverkkovaikuttamista. Muurman totesi, että tietoverkkovaikuttamisella pyritään sotkemaan yhteiskunnan normaalia toimintaa. Luomaan hämmennystä, epätietoisuutta ja eripuraa ja näin saada aikaan yhteiskunnan toimintakyvyn heikkenemisen. Muurman muistutti myös siitä, että tavat vaikuttaa tietoverkkoihin voivat olla myös fyysisiä. Esimerkiksi asuntomurrot ja luvattomat tunkeutumiset voivat liittyä tietoverkkovaikuttamiseen, Muurman totesi.

Eversti Jarkko Alenin nosti alustuksessaan esille hybridiuhkien hallinnan. Alenin mukaan turvallisuustilanne on heikentynyt ja että muutos on jäänyt pysyväksi. Siksi kyky havaita uhat onkin erityisen tärkeää, samoin kuin riittävät voimavarat pitkäkestoisenkin tilanteen hallitsemiseksi. Alen painotti myös viranomaisen yhteistyötä.

Tutkimusjohtaja Hanna Smith käsitteli turvallisuustoimintakenttien muutosta. Muutoksen esimerkkeinä hän mainitsi muun muassa suurvaltojen ja kansainvälisten instituutioiden uudet valtasuhteet, teknologian tuomat uudet kentät sekä median ja sen toimintakentän. Smith totesi, että toimintakenttien muutos on mahdollistanut hybridiuhkien nousemisen valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden vaikuttamisen työkalupakkiin. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kietoutuvat entistä tiiviimmin yhteen, ja siksi tarvitaan nyt uutta ajattelua ja uutta asennoitumista, Smith painotti.

Seminaarin verkkotallenne

Syysistuntokauden aikana käydään kahdeksan keskustelua turvallisuudesta

Seuraava Eduskunta turvallisuuden tekijänä -keskustelu käydään perjantaina 12. lokakuuta klo 8.30 - 10.00. Aiheena on Mitkä tekijät uhkaavat nuorten turvallisuutta?

Eduskunta turvallisuuden tekijänä -sarja käsittää kahdeksan keskustelua, jotka käydään loka-marraskuun aikana. Keskusteluja voi seurata suorina verkkolähetyksinä.

12.10.2018 Mitkä tekijät uhkaavat nuorten turvallisuutta?
7.11.2018 Miten ruokaturva varmistetaan muuttuvassa ilmastossa?
14.11.2018 Mikä uhkaa Suomen ulkoista turvallisuutta?
21.11.2018 Onko Suomessa turvallista vanheta?
23.11.2018 Työ muuttuu, katoaako turvallisuus?
28.11.2018 Sosiaaliturva tulevaisuudessa?

Aihealueet