Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Turvallisuusympäristön muutosta koskevan ajankohtaisselonteon eduskuntakäsittely

Julkaistu 20.4.2022 13.00

Turvallisuusympäristön muutosta koskevan ajankohtaisselonteon eduskuntakäsittely

Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristössä on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Eduskunta käsittelee kevään aikana valtioneuvoston ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta.

Selonteko käsittelee Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta myös muuttuneen tilanteen taloudellisia vaikutuksia, huoltovarmuutta, varautumista sekä rajaturvallisuutta, kyberturvallisuutta ja hybridivaikuttamista.

Selonteon eduskuntakäsittelyyn kuuluvat:

  • lähetekeskustelu täysistunnossa
  • valiokuntakäsittely
  • ainoa käsittely täysistunnossa

Selonteosta mietinnön tekee yksi valiokunta, jolle muut valiokunnat antavat lausuntonsa. Mietintövaliokunta ja lausuntovaliokunnat päätetään lähetekeskustelun lopuksi.

Mietinnön valmistuttua asia siirtyy täysistuntoon, joka keskustelun lopuksi hyväksyy eduskunnan selontekoa koskevan kannanoton. Mikäli kannanoton sisällöksi tehdään valiokunnan mietinnöstä poikkeava kannatettu esitys, täysistunto äänestää siitä. Kannanotto lähetetään valtioneuvostolle tiedoksi eduskunnan kirjelmänä.

Selonteon eduskuntakäsittelyä voi seurata verkossa Valtiopäiväasiakirjat → Valtioneuvoston selonteot -sivun kohdasta Uusimmat selonteot. Linkki VNS-asiakirjaan tulee sivulle, kun selonteko on tullut eduskuntaan valtiopäiväasiakirjana ja viety eduskunnan tietojärjestelmään.

Valtioneuvoston selonteot -sivu eduskunta.fi -palvelussa

Valiokuntien asiantuntijalausunnot tulevat julkisiksi sen jälkeen, kun asian käsittely kyseisessä valiokunnassa on päättynyt. Asiantuntijalausunnot löytyvät Asian käsittelytiedot -sivun alareunasta, kun valiokunnan lausunto tai mietintö on valmistunut.

Selonteon lähetekeskustelu on eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona 20.4. Ulkoministeri Pekka Haaviston esittelypuheenvuoron (10 min.) jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Samassa täysistunnossa selonteon lähetekeskustelun kanssa on lähetekeskustelussa kolme ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää kansalaisaloitetta:

  • KAA 2/2022 "Suomen haettava NATO-jäsenyyttä perustuslaissa säädettyjen ihmisoikeusvelvoitteiden toteuttamiseksi"
  • KAA 3/2022 "Suomen Nato-jäsenyydestä kansanäänestys"
  • KAA 4/2022 "Kansalaisaloite "Jalkaväkimiinakiellosta irtautuminen ja jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron salliminen"

Puhemiesneuvosto on myös asettanut selonteon eduskuntakäsittelyn ajaksi koordinaatioryhmän varmistamaan eri toimijoiden välisen tiedonkulun

Tiedote: Puhemies Vanhanen: Koordinaatioryhmä varmistaa tiedonkulun

Olemme koonneet tietoa selonteosta ja sen käsittelystä myös sivullemme Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Tiedotetta päivitetty 14.4.2022 lähetekeskustelun aikataulun ja sisällön osalta. 

Aihealueet
Täysistunto