Siirry sisältöön

Tutkimus tasa-arvon toteutumisesta eduskunnassa

Julkaistu 20.11.2017 10.35
Muokattu 20.11.2017 10.35

Tutkimus tasa-arvon toteutumisesta eduskunnassa

​Yksi eduskunnan Suomi 100-juhlavuoden tapahtumien tärkeimmistä teemoista on tasa-arvo. Eduskunnan kanslia käynnistää tutkimuksen tasa-arvon toteutumisesta eduskunnassa. Tutkimus on osa itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaan kuuluvaa 100 tasa-arvotekoa –hanketta.

Tutkimuksessa selvitetään, miten kansanedustajat kokevat eduskuntatyön sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta.  Tavoitteena on tuottaa arvio eduskuntatyön ja työskentelykulttuurin tasa-arvon vahvistamiseksi.

Tutkimus toteutetaan ja raportoidaan kahdessa osassa kyselytutkimuksella ja kyselyn keskeisiä tuloksia syventävällä haastattelututkimuksella. Hanke toteutetaan eduskunnan kevätistuntokaudella 2018.

Naisten asemaan ja tasa-arvoon on 1990-luvulta lähtien puututtu lukuisin ohjelmin ja päätöksenteon tasa-arvoa on tutkittu mm. politiikan vaikutusten, äänestämismahdollisuuksien, ehdokkaaksi asettumisen ja poliittisen osallistumisen osalta. Kansanedustajien työn sukupuoliseen tasa-arvoisuuteen on viime aikoina kiinnitetty huomiota naispäättäjien osuuden lisäksi myös naisten ja vähemmistöjen mahdollisuuksiin käyttää valtaa ja vaikuttaa päätöksentekoon valituksi tulemisen jälkeen.

Tarjouspyyntö tutkimushankkeesta on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 20.11.2017 (www.hankintailmoitukset.fi).

100 tasa-arvotekoa http://www.tasaarvo100.fi/100-tasa-arvotekoa/etusivu/

Aihealueet