Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutukset huomioitava turvallisuustilanteen arvioinnissa ja varautumisessa

Julkaistu 11.5.2022 15.25
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kyltti

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutukset huomioitava turvallisuustilanteen arvioinnissa ja varautumisessa

​Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta (VNS 1/2022 vp) valmistui 11. toukokuuta. Valiokunta käsitteli selontekoa toimialansa osalta keskittyen muuttuneen turvallisuustilanteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutuksiin sisäisessä turvallisuudessa ja kriisinsietokyvyssä. Valiokunnan lausuntoon sisältyy eriävä mielipide. 

Valiokunta kiinnitti lausunnossaan vakavaa huomiota siihen, että ajankohtaisselonteossa ei arvioida sodan ja kriisien sekä niihin varautumisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä. Valiokunta katsoi, että turvallisuustilanteen arvioinnin ja siihen varautumisen myöhemmin täydentyessä sodan ja kriisien sukupuolierityisiin sekä eri väestöryhmiä koskeviin vaikutuksiin on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota.

Valiokunta korosti informaatioturvallisuutta ja luotettavan tiedon yhdenvertaisen saamisen tärkeyttä.  Kriiseissä informaatiovaikuttamista käytetään myös sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vastustamisessa osana nk. anti-gender -ajattelua. Suomessa tulee valiokunnan mielestä kiinnittää erityistä huomiota johtavassa asemassa oleviin naisiin kohdistuvaan disinformaatioon ja sen torjumiseen.

Valiokunta piti tärkeänä, että kriisin kehityspoliittiset vaikutukset arvioidaan pikaisesti osana turvallisuuspoliittista päätöksentekoa, koska Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat laajasti globaaliin kehitykseen esimerkiksi ruoan ja energian hinnan nousun vuoksi.

Valiokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota myös haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tunnistamisen tärkeyteen ja syrjinnän estämiseen kriisitilanteessa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lisäksi yhdeksän muuta valiokuntaa antaa lausuntonsa ajankohtaisselonteosta ulkoasiainvaliokunnalle, joka laatii asiasta mietinnön.

 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 3/2022

Lisätietoa ajankohtaisselonteon eduskuntakäsittelystä

Aihealueet
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta; Valiokunnat