Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Ulkomaalaislain muuttaminen ensimmäisessä käsittelyssä

Julkaistu 4.6.2021 13.25
Muokattu 4.6.2021 13.27

Ulkomaalaislain muuttaminen ensimmäisessä käsittelyssä

Eduskunta hyväksyi perjantaina 4. kesäkuuta ensimmäisessä käsittelyssä ulkomaalaislain muuttamisen. Muutoksella ehkäistään ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä nykyistä tehokkaammin 

Lakiesityksen sisältö hyväksyttiin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön (TyVM 8/2021) mukaisena. Lain voimaantulo vaatii vielä täysistunnon toisen käsittelyn.

Työntekijän oleskelulupa voidaan jatkossa jättää myöntämättä, jos työnantajan voidaan perustellusti epäillä rekrytoivan työntekijöitä ulkomailta maahantulosäännöksiä kiertäen. Lisäksi TE-toimistolla on muutosten myötä paremmat mahdollisuudet pidättäytyä työntekijän oleskeluluvan myöntämisestä. 

Myös hyväksikäytön uhrin oikeusasema paranee. Jos on perusteltua aihetta epäillä, että oleskeluluvan nojalla työskentelevän ulkomaalaisen työnantaja on merkittävällä tavalla laiminlyönyt velvollisuuksiaan työnantajana tai muulla tavalla hyväksikäyttänyt häntä, uhrille voidaan myöntää oikeus työntekoon ilman ammattialarajoitusta. Lisäksi uhrilla on samalla perusteella oikeus saada uusi määräaikainen oleskelulupa uuden työn hakemista varten.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 8/2021
Eduskuntakirjaston tietopaketti: Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön estäminen​

Aihealueet
Täysistunto