Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Uusi puhemiehistö valittu

Julkaistu 27.4.2011 0.00
Muokattu 27.4.2011 16.45
 

Uusi puhemiehistö valittu

Eduskunnan täysistunnossa valittiin keskiviikkona 27.4 eduskunnan puhemiehet. Puhemieheksi valittiin Ben Zyskowicz (kok.), I varapuhemieheksi Jutta Urpilainen (sd.) ja II varapuhemieheksi Anssi Joutsenlahti (ps.).

Ikäpuhemiehen tehtävää puhemiehistön vaaleissa toimitti kansanedustaja Kauko Tuupainen (ps). Vaaleissa

Ben Zyskowicz sai 194 ääntä, Jutta Urpilainen 193 ja Anssi Joutsenlahti 184 .

Puhemies, oikeustieteen kandidaatti Ben Zyskowicz, 57, on Helsingin vaalipiiristä. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 1979. Zyskowicz on toiminut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuosina 1993 – 2006 sekä varapuheenjohtajana 2007 - .

Ensimmäinen varapuhemies, kasvatustieteiden maisteri, Jutta Urpilainen, 36, on Vaasan vaalipiiristä. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2003 alkaen ja on ollut Suomen sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajana vuodesta 2008 saakka.

Toinen varapuhemies, teologian maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti, Anssi Joutsenlahti, 67, on valittu eduskuntaan Satakunnan vaalipiiristä. Hän on toiminut kansanedustajana vuosina 1979 – 1987 sekä 2011 - .

Eduskunnan puhemies Ben Zyskowicz
Kiitossanat puhemiehen vaalin jälkeen 27.4.2011

Arvoisat kansanedustajat, hyvät kollegat

Ärade riksdagsledamöter, bästa kolleger

Haluan omasta ja valittujen varapuhemiesten puolesta esittää lämpimät kiitokset Teille, Herra Ikäpuhemies, sekä teille, hyvät edustajakollegat, siitä luottamuksesta, jonka juuri suoritetussa vaalitoimituksessa meille osoititte.

På mina egna och de nya vice talmännens vägnar vill jag framföra mitt varma tack till Er, Herr Ålderstalman, och till er, bästa ledamöter och kolleger, för det förtroende ni visade oss i valet nyss.

Tulemme varapuhemiesten kanssa tekemään parhaamme, jotta olisimme luottamuksenne arvoisia ja jotta eduskunta voisi alusta saakka kunnialla hoitaa vaativaa ja vastuullista tehtäväänsä.

Tässä eduskunnassa on peräti 75 kokonaan uutta kansanedustajaa ja vielä kymmenen ns. paluumuuttajaa. Erityisesti kaikki teidät uudet kansanedustajat haluan toivottaa sydämellisesti tervetulleiksi tähän hyvin tärkeään ja mielenkiintoiseen, mutta ennen kaikkea hyvin vastuulliseen työhön.

Eduskuntaan valittiin nyt 85 naiskansanedustajaa. Vaikka muutos edellisiin eduskuntavaaleihin on pieni, pienin mahdollinen, on tässä eduskunnassa eniten naisia koko Suomen historiassa. Tasa-arvoa vaalivassa yhteiskunnassamme, jossa yli sata vuotta sitten valittiin maailman ensimmäiset naiskansanedustajat, suunta on oikea, mutta parempaan on jatkossa päästävä. Yksi avain tilanteeseen on ehdokasasettelussa, sillä näissäkin vaaleissa miespuolisia kansanedustajaehdokkaita asetettiin ehdolle yli puolitoistakertainen määrä naisehdokkaisiin verrattuna.

Arvoisat kansanedustajat

Käydyt eduskuntavaalit olivat monessa suhteessa poikkeukselliset. Suomessa on ehkäpä maailman vakaimmat puolueolot, ainakin demokratioista puhuttaessa. Yleensä muutokset eduskunnan voimasuhteissa ovat vaaleista toisiin pieniä. Tällä kertaa ei todellakaan käynyt näin.

Eduskuntavaalien tulos merkitsee kunnon ravistelua Suomen poliittiselle järjestelmälle ja myös puolueiden välinen suuruusjärjestys muuttui. Vaalitulos antaa meille kaikille kosolti ajattelemisen aihetta. Mitä kaikkia viestejä tulokseen sisältyy? Mihin kaikkeen kansalaiset ovat pettyneitä ja tyytymättömiä? Mitä kaikkea käytännössä tarkoittaa kansalaisten vaaleissa osoittama muutostahto?

Vaalituloksen johdosta on sekä kotimaassa että ulkomailla esitetty hyvin asiantuntevia ja toisaalta hyvin vähän asiantuntevia arvioita. Tuloksen taustalla olevia tekijöitä ja selityksiä analysoidaan varmasti vielä pitkään. Itse totean tässä yhteydessä vain kuten jo roomalaiset aikanaan: "Vox populi, vox Dei" eli suomeksi käännettynä "kansa on puhunut, pulinat pois". Nyt kansanedustajien ja eduskuntaryhmien velvollisuus on ilman tarpeetonta viivytystä muodostaa suurimman puolueen johdolla maallemme vaalituloksen mukainen enemmistöhallitus edistämään Suomen ja Suomen kansan etua.

Både här hemma och i utlandet har valresultatet kommenterats med mycket stor sakkunskap, men också med mycket liten sakkunskap. I vilket fall som helst kommer de bakomliggande faktorerna och förklaringarna säkert att stötas och blötas länge än. Själv säger jag som romarna på sin tid: "Vox populi, vox Dei", alltså folket har talat och därmed basta. Nu är det riksdagsledamöternas och riksdagsgruppernas skyldighet att utan onödigt dröjsmål och under ledning av det största partiet bilda en majoritetsregering enligt valresultatet för att arbeta för Finlands och det finska folkets intressen.

Me suomalaiset suhtaudumme asioihin yleensä rauhallisesti ja käytännönläheisesti. Näin on syytä suhtautua myös eduskuntavaalien tulokseen. Kenenkään ei tarvitse nähdä painajaisia tai ostaa menolippua Ruotsiin.

Vaalitulos ei myöskään merkitse Suomen käpertymistä sisäänpäin. Suomi on edelleen ja sen tuleekin olla Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön aktiivinen ja vaikutustahtoinen jäsen, joka pyrkii niihin pöytiin, joissa Suomellekin tärkeistä asioista päätetään. Tämä on pienen maan kansallinen etu.

Valresultatet betyder inte att Finland vänder sig inåt. Finland är och ska fortfarande vara en aktiv och inflytelserik medlem i EU och det internationella samfundet med ambitionen att sitta vid de bord där frågor som också är viktiga för Finland avgörs. Det ligger i ett litet lands nationella intresse.

Arvoisat kansanedustajat

Tänään, 27.4., vietetään maassamme kansallista veteraanipäivää. Päivä velvoittaa meitä kaikkia muistamaan sota-ajan suomalaisten mittaamattomat ponnistelut ja uhraukset itsenäisen ja vapaan Suomen puolesta. Tämä päivä muistuttaa meitä myös keskuudessamme elävistä sotaveteraaneista ja

sotaveteraanien leskistä. Heidän elämänsä ehtoosta huolehtiminen on meille kunnia-asia. Unohtaa ei sovi myöskään sotaorpoja.


Arvoisat kansanedustajat

Ärade riksdagsledamöter

Vaativassa edustajantyössämme onnistuminen edellyttää meiltä kaikilta paitsi uutteruutta ja perusteellista asioihin paneutumista, myös laaja-alaista yhteistyötä ja vilpitöntä sovittelunhalua yli puoluerajojen. Edessämme on useita taloudellisesti vaikeita ja raskaita päätöksiä. Budjetin mukaan valtion menoista katetaan tänä vuonna vajaa viidesosa – noin yhdeksän miljardia euroa – lainanotolla. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että uusi eduskunta tulee käytännön työssään osoittamaan niin tarmonsa, yhteistyökykynsä kuin vastuullisuutensakin.

På mina och de övriga talmännens vägnar vill jag tillönska er, ärade riksdagsledamöter, och alla som arbetar i detta hus, lycka och välgång i ert värdefulla arbete för vårt gemensamma fosterland och för samtliga regioner och invånare.

Toivotan meidän valittujen puhemiesten puolesta teille, arvoisat kansanedustajat, ja kaikille tässä talossa työskenteleville, menestystä arvokkaassa työssänne yhteisen isänmaamme ja sen kaikkien alueiden ja asukkaiden hyväksi.

Aihealueet