Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valtioneuvoston asetukset valmiuslain toimivaltuuksien jatkamisesta lähetekeskustelussa

Julkaistu 1.4.2020 20.55
Kuva eduskunnan täysistuntosalista 1. huhtikuuta 2020. Kuvassa neljä hallituksen ministeriä.

Valtioneuvoston asetukset valmiuslain toimivaltuuksien jatkamisesta lähetekeskustelussa

Eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa 1. huhtikuuta käsiteltiin valtioneuvoston asetuksia, jotka koskevat valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamista 13.5.2020 saakka. Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytön jatkoa koskevia asetuksia. Asetuksilla jatketaan hallituksen aiemmin päättämiä toimia, joita koskevien asetusten voimassaolo päättyy 13.4.2020. Nyt esitetyillä asetuksilla jatketaan toimivaltuuksien käyttöä siis kuukaudella eteenpäin. 

Lähetekeskustelussa käsiteltiin toimenpiteisiin liittyen yhteensä neljä valtioneuvoston asetusta:

  1. asetus valmiuslain pykälissä 86, 88, 93, 94 ja 109 säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta,
  2. asetus valmiuslain pykälässä 87 säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta,
  3. asetus valmiuslain pykälässä 87 säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta,
  4. asetus valmiuslain pykälän 95 toisessa momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja pykälien 96-103 soveltamisen jatkamisesta.

Esittelypuheenvuoron käyttänyt pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi, että ”hallituksen tavoitteena on hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa, turvata terveydenhuoltomme kapasiteetti ja kantokyky kaikkialla maassa sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.” 

Pääministerin mukaan jo voimaan saatetut liikkumisen rajoitukset ja muut toimenpiteet ovat hidastaneet viruksen leviämistä väestössä. ”Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan rajoittamistoimenpiteitä ja toimintaohjeita on kuitenkin tarpeen jatkaa 13. huhtikuuta jälkeenkin. Toimenpiteet siis purevat, ja niiden jatkamiselle on vahvat perusteet. Hallitus katsoo, että aikaisemmin 13.4. päättyviksi määrättyjen rajoitustoimenpiteiden tulisi siksi jatkua 13.5.2020 asti”, Marin jatkoi. 

Valtioneuvoston asetukset kohdistuvat muun muassa rajoitusten jatkamiseen lähiopetuksessa eri koulutusasteilla ja opetuksen poikkeusjärjestelyissä 13.5. asti, valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaamisessa, kunnille myönnettyyn oikeuteen poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisen jatkamiseen sekä terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palveluiden myynnin rajoittamista koskevien toimivaltuuksien jatkamiseen. Lisäksi asetuksella valmiuslain pykälän 87 toimivaltuuksien käyttämisen laajentamisella ja uudella käyttöönottoasetuksella halutaan varmistaa lääkevalmisteiden ja keskeisten hoitotarvikkeiden saatavuus sekä jakeluketjun toimivuus Suomessa.

Lisäksi nyt valtioneuvoston linjaamaan kokonaisuuteen sisältyy ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemista koskeva asetus. Aukiolon rajoittaminen on voimassa 31.5.2020 asti, mutta ruuan ulosmyynti on mahdollista.

Pääministerin mukaan epidemian etenemistä seurataan tarkasti. Toimien tarpeellisuutta ja välttämättömyyttä arvioidaan uudelleen, mikäli epidemiatilanne olennaisesti muuttuu. Mikäli asetusten soveltamisedellytykset eivät enää täyty, asetukset kumotaan ennen toukokuun 13. päivää.

Eduskunnassa käytiin laaja lähetekeskustelu eri asetusten sisällöstä ja toimivaltuuksien käytön jatkamisesta. Puheenvuoroissa tuettiin rajoittamistoimenpiteiden tarpeellisuutta, mutta samalla huomiota kiinnitettiin myös rajoitusten aiheuttamien vaikutusten arviointiin sekä rajoitusten yrityksille aiheuttamien taloudellisten menetysten kompensointiin. 

Lähetekeskustelun jälkeen asiat M 11-15 lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

Lisätiedot: Aihealueet