Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valtiovarainvaliokunta: Oikea-aikaisella talouspolitiikalla irti koronakriisistä

Julkaistu 5.6.2020 16.00
Muokattu 5.6.2020 15.58

Valtiovarainvaliokunta: Oikea-aikaisella talouspolitiikalla irti koronakriisistä

Valtiovarainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2021-2024 valmistui perjantaina 5. kesäkuuta (VaVM 7/2020 vp – VNS 1/2020 vp). Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta.

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus on toteuttanut koronakriisin aiheuttaman tilanteen edellyttämää aktiivista talouspolitiikkaa ja käynnistänyt kevään aikana nopeasti monipuolisia taloutta tukevia toimia. Valiokunta painottaa, että talouspolitiikan tulee olla oikea-aikaista ja oikein kohdennettua, jotta talous toipuu mahdollisimman nopeasti ja kasvu on ennakoitua vahvempaa. Näin ollen on perusteltua, että kriisin ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty välittömien taloudellisten vaikutusten lieventämiseen ja olemassa olevan tuotantopohjan turvaamiseen. Toisessa vaiheessa rajoitusten lieventyessä ja poistuessa kysyntää on elvytettävä pikaisesti.

Julkisen talouden kestävyyden vahvistamiseksi on välttämätöntä, että elvytystoimien jälkeen finanssipolitiikassa siirrytään kolmanteen vaiheeseen, jossa ryhdytään vakauttamaan taloutta ja korjaamaan syntyneitä vaurioita.

Valiokunta painottaa, että julkisen talouden sopeutustarvetta voidaan vähentää rakenteellisilla uudistuksilla ja korostaa rakenneuudistusten selkeitä linjauksia ja niiden valmisteluprosessien käynnistämistä. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi työllisyyttä parantavat toimet ja sote-uudistus. Jos kasvua tukevaa politiikkaa pystytään linjaamaan aikaisessa vaiheessa, voidaan vähentää menojen leikkaus- ja verotuksen kiristämiseen liittyvää sopeutustarvetta.

Valiokunta on myös huolissaan valtion velan ja vastuiden kasvusta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa eduskunnalle kannanottoa:

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy määrätietoisiin toimenpiteisiin julkisen talouden vakauttamiseksi vaiheittain vahvistamalla edelleen kestävän talouskasvun edellytyksiä, työllisyyttä, kilpailukykyä, osaamista sekä julkisen hallinnon tuottavuutta.

Selonteosta käydään palautekeskustelu keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 3 minuuttia.

Aihealueet
Valtiovarainvaliokunta; Valiokunnat