Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valtiovarainvaliokunta: Yritystukien jakoon tehtävä pikaisesti muutoksia

Julkaistu 23.4.2020 14.00
Muokattu 23.4.2020 14.07

Valtiovarainvaliokunta: Yritystukien jakoon tehtävä pikaisesti muutoksia

Valiokunta toteaa, että vuoden 2020 toinen lisätalousarvioesitys on mittaluokaltaan historiallisen suuri, sillä se alentaa varsinaisten tulojen arviota noin 5,8 mrd. eurolla ja lisää määrärahoja noin 3,6 mrd. eurolla. Lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 9,4 mrd. eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi vuonna 2020 arvioidaan noin 12,7 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2020 lopussa arvioidaan olevan noin 119 mrd. euroa, mikä on noin 53 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. 

Valiokunta hyväksyi mietinnön hallituksen esityksestä toiseksi lisätalousarvioksi (VaVM 5/2020 vp - HE 43/2020 vp, HE 52/2020 vp) torstaina 23. huhtikuuta ja se tulee täysistuntokäsittelyyn samana päivänä. Toista lisätalousarviota on tarkoitus soveltaa 29. huhtikuuta alkaen. Valiokunta esittää, että lisätalousarvioaloitteet ( LTA 9—17/2020 vp) hylätään.

Lisätalousarvioesityksessä tehdään merkittäviä lisäpanostuksia terveyteen, toimeentuloon, kuntien tilanteen parantamiseen, yritystoimintaan sekä kulttuuriin ja liikuntaan. Suurimmat määrärahalisäykset esitetään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle (noin 2,2 mrd. euroa) lähinnä etuusmenoihin sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle (748 milj. euroa) työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseen. Valtio korvaa myös kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvia verotulojen menetyksiä (547 milj. euroa). Huoltovarmuuskriittisen rahtiliikenteen liikennöintiin ja ylläpitämiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa ehdotetaan valtion takausohjelmasta yhteensä enintään 600 miljoonan euron takauksia varustamoyhtiöille.

Yrityksille on osoitettu tukea ensimmäisessä ja toisessa lisätalousarviossa yhteensä 1,9 mrd. euroa. Valiokunta pitää esitettyjä lisäyksiä perusteltuina ja korostaa, että kriisirahoituksen kohdentamista, riittävyyttä ja toimivuutta tulee edelleen seurata. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan nykyisten kriteerien toimeenpanossa ja rahoituksen jaossa on kuitenkin ilmennyt epäkohtia. Valiokunnan ehdottaa eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti muutokset asetukseen ja välittömästi ohjeisiin, jotta koronakriisiin liittyvät yritystuet kohdistuvat oikeudenmukaisesti siten, että ne kompensoivat pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia, parantavat mahdollisuuksia jatkaa ja kehittää yritystoimintaa sekä edistävät työllisyyttä.

Valiokunta toteaa mietinnössään, ettei hallituksen esitykseen sisälly erillistä ravintola-alan tukea, ja valiokunta kiirehtiikin toimenpiteitä ravintolayrittäjien toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Lisäksi valiokunta kiinnittää erityistä huomiota muun muassa suojavarusteiden saatavuuteen ja riittävyyteen hoivakodeissa ja kotihoidossa, jotta epidemian leviäminen vanhusväestöön voidaan torjua mahdollisimman tehokkaasti. Valiokunta painottaa hankintojen vastuullisuutta, hankintasäädösten huolellista noudattamista ja korostaa hankintaosaamista poikkeusajan markkinatilanteessa ja kiinnittää huomiota myös kotimaisen tuotannon edistämiseen. Valiokunta pitää myös tärkeänä testauskapasiteetin nostamista noin 10 000 päivittäiseen testiin, mikä yhdessä tautiketjujen tehokkaan jäljittämisen kanssa edistää viruksen tukahduttamista ja edelleen myös rajoitusten lieventämistä.

Lisätalousarvioesitykseen sisältyy myös uusi 94 milj. euron määräraha, jota saa käyttää väliaikaisen tuen maksamiseen vanhemmalle mm. tilanteessa, jossa hän on palkatta töistä poissa hoitaakseen kotona varhaiskasvatuksessa olevaa tai perusopetuksen lähiopetukseen oikeutettua alle 10-vuotiasta lastaan (StVM 6/2020 vp - HE 51/2020 vp).

Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta. 


Lue valtiovarainvaliokunnan mietintö: VaVM 572020 vp

Lue hallituksen esitykset: HE 43/2020 vp sekä HE 52/2020 vp

Aihealueet
Valtiovarainvaliokunta; Valiokunnat; Talousarvio