Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Virkamiestyöryhmän mietintö eduskunnan etätyöstä poikkeuksellisissa oloissa on valmistunut

Julkaistu 26.5.2020 14.35
Muokattu 26.5.2020 14.39

Virkamiestyöryhmän mietintö eduskunnan etätyöstä poikkeuksellisissa oloissa on valmistunut

​Eduskunnan puhemiesneuvoston asettama virkemiestyöryhmä luovutti mietintönsä puhemiesneuvostolle tiistaina 26. toukokuuta. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella tarvittavia eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) muutoksia, joilla mahdollistetaan poikkeusoloissa etä-äänestäminen täysistunnossa ja viralliset valiokuntien kokoukset etäyhteyden kautta. 

Työryhmä esittää mietinnössään, että eduskunnan työjärjestykseen otetaan eduskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi tarpeelliset, väliaikaisesti voimassa olevat säännökset. Eduskunta voisi poikkeusoloissa ja niihin rinnastuvissa erityisissä oloissa päättää mahdollisuudesta toimittaa äänestykset täysistunnossa etä-äänestyksinä ja valiokuntien mahdollisuudesta kokoontua etäkokouksiin. Muutosten kaavaillaan tulevan voimaan eduskunnan kevätistuntokaudella 2020 ja olemaan voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. 

Selvitystyön tavoitteena on turvata eduskunnan toimintakyky Covid-19 viruksen aiheuttamasta pandemiasta johtuvissa poikkeuksellisissa oloissa.  Covid-19 viruksen leviämisen jatkuminen voi vaarantaa eduskunnan toimintakyvyn, jos monet kansanedustajat tai eduskunnan toimintoja ylläpitävät henkilöt sairastuvat samanaikaisesti viruksen aiheuttamaan tautiin tai altistuvat sairastumiselle. Eduskunnassa on ryhdytty moniin erilaisiin toimenpiteisiin viruksen leviämisen estämiseksi edustajien ja muiden eduskunnassa työtään tekevien keskuuteen. Puhemiesneuvosto on katsonut kuitenkin tarpeelliseksi valmistella poikkeusoloissa sovellettavaa sääntelyä täysistunnon mahdollisuudesta toimittaa äänestykset etä-äänestyksinä ja valiokuntien mahdollisuudesta kokoontua etäkokouksiin.

Puhemiesneuvosto asetti virkamiestyöryhmän 16. huhtikuuta 2020 valmistelemaan tarvittavia eduskunnan työjärjestyksen muutoksia.  Puhemiesneuvoston päätöksellä työryhmän mietintö lähetetään lausuntokierrokselle mm. eduskuntaryhmille ja valtiosääntöasiantuntijoille. Lausuntojen määräaika on tiistai 9. kesäkuuta. Saatuaan lausunnot puhemiesneuvosto päättää ehdotuksen antamisesta eduskunnalle. ​

Työryhmän mietintö eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta (pdf-tiedosto)

Aihealueet
Täysistunto; Valiokunnat