Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako muuttuu

Julkaistu 16.5.2018 14:40
Muokattu 17.5.2018 13:36

Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako muuttuu

​Eduskunta on hyväksynyt jätelainmuutoksen, jolla kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä rajataan asumisessa syntyvään yhdyskuntajätteeseen.

Kunnan vastuulta poistuu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja koulutustoiminnan yhdyskuntajäte sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä muu yhdyskuntajäte. Näiden jätehuollon järjestämisestä vastaa jatkossa jätteen haltija.

Kunnan vastuulle jää nykyiseen tapaan asumisessa syntyvä jäte sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvä vaarallinen jäte. Kunta vastaa edelleen myös kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta. Kunnalla säilyy myös velvollisuus kapasiteettinsa puitteissa järjestää jätehuolto toissijaisesti, jos yksityistä palveluntarjontaa ei ole saatavilla. 

Lakiehdotus hyväksyttiin ympäristövaliokunnan mietinnön (YmVM 4/2018) mukaisena.

Aihealueet
Täysistunto