Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Ympäristövaliokunta hyväksyi mietinnön rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Julkaistu 25.11.2021 11.45
Ympäristövaliokunnan kyltti

Ympäristövaliokunta hyväksyi mietinnön rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä ja korvaamisesta

​Ympäristövaliokunta on tänään hyväksynyt yksimielisesti mietinnön (YmVM 10/2021 vp) laista rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta (HE 154/2021 vp).

Harkinnanvaraista korvausta voitaisiin lain mukaan myöntää rauhoitettujen eläinten, (kuten valkoposkihanhien) aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista sekä laskennallista tukea maakotkan aiheuttamista porotalousvahingoista ja sääksen aiheuttamista kalatalousvahingoista.

Mietintöön sisältyy kaksi lausumaehdotusta liittyen lintudirektiivin mahdollistamien poikkeusmenettelyjen joustavaan soveltamiseen merimetsokannan aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi sekä merimetson kaupalliselle kalastukselle aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen ja tukijärjestelmän valmisteluun.

Aihealueet
Ympäristövaliokunta; Valiokunnat