Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Yrittäjälle mahdollisuus hakea väliaikaisesti maksamansa arvonlisäverot pois, takaisinmaksu sovitussa maksuaikataulussa

Julkaistu 15.6.2020 9.20
Muokattu 15.6.2020 9.20

Yrittäjälle mahdollisuus hakea väliaikaisesti maksamansa arvonlisäverot pois, takaisinmaksu sovitussa maksuaikataulussa

Valtiovarainvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä veronkantolain muuttamisesta väliaikaisesti, mutta esittää siihen muutoksia (VaVM 8/2020 vp - HE 74/2020 vp). Esitys on osa hallituksen toimia, joilla helpotetaan koronaviruspandemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilannetta ja pyritään ennaltaehkäisemään konkursseja.

Verovelvollinen voi lainata käyttöönsä alkuvuonna tilittämänsä arvonlisäverot ja maksaa ne takaisin enintään 2 vuoden pituisen maksuohjelman mukaisesti. Samalla verojen viivästyskorkoa alennetaan väliaikaisesti 2,5 prosenttiin nykyisestä 4 prosentista. Maksujärjestelyä haetaan Verohallinnolta, joka antaa lisätietoa hakemuksen tekemisessä.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esitystä on puollettu laajasti ja on pidetty hyvänä, että huojennettu maksujärjestely laajennetaan koskemaan alkuvuoden arvonlisäveroja ja samanaikaisesti maksujärjestelyn kohteena oleville veroille laskettavaa viivästyskorkoa alennetaan. Valiokunta kuitenkin muutti esitystä asiantuntijakuulemisen perusteella. Valiokunta alensi viivästyskoron määrän esitetystä 3 prosentista 2,5 prosenttiin. Tämän lisäksi valiokunta pidensi kuitattujen palautusten hakuaikaa lain voimaantulosta 30 päivällä.


Viivästyskoron alentaminen

Valiokunta pitää tärkeänä, että arvonlisäverojen väliaikainen takaisin lainaaminen ja viivästyskoron alentaminen toteutetaan kiireellisellä aikataululla. Valiokuntakuulemisessa ilmeni, että olisi ollut teknisesti mahdotonta toteuttaa kiireellisellä aikataululla verojen palautus, niin että viivästyskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan alkuperäisen eräpäivän sijasta. Valiokunta halusi kompensoida tätä koron ajalliseen laskentaa liittyvää epäkohtaa, mutta toteuttaa muutoksen kiireellisessä aikataulussa, joten valiokunta ehdotti koron alentamista esitetystä 3 prosentista 2,5 prosenttiin.


Kuitatun veron hakuaika

Verohallinto voi lainata takaisin verovelvolliselle myös niin sanotut kuitatut palautukset. Esityksessä tähän liittyvä hakuaika oli valiokunnan mielestä perusteettoman lyhyt ja sen määräytyminen oli epätarkka. Valiokunta pitää tarpeellisena säätää verovelvolliselle kohtuullinen aika hakemuksen jättämiselle lain voimaantulon jälkeen. Täten valiokunta ehdotti, että verovelvollinen voi pyytää maksujärjestelyä 30 päivän kuluessa pykälän voimaantulosta.

Valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause. Asian täysistuntokäsittely jatkuu keskiviikkona 17. kesäkuuta äänestyksillä.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla VaVM 8/2020 vp

Aihealueet