Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi muutoksia asunto-osakeyhtiölakiin sekä konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annettuun lakiin

Julkaistu 14.2.2023 17.00
Eduskuntatalo

Eduskunta hyväksyi muutoksia asunto-osakeyhtiölakiin sekä konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annettuun lakiin

Eduskunta hyväksyi tiistaina 14. helmikuuta asunto-osakeyhtiölakia koskevan muutoksen. Muutoksen tavoitteena on helpottaa esteettömyyden parantamista sekä nopeuttaa asumisen kestävyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhtiön rakennuksen ja kiinteistön yhteisten tilojen esteettömyyden parantamisen helpottamiseksi osakkaan aloitteesta ja kustannuksella. Tästä ei tule aiheutua muita kustannuksia eikä muuta haittaa yhtiölle tai muille osakkaille. 

Lisäksi kestävää asumista edistäviä uudistuksia helpotetaan yhtiön päätöksentekoa siten, että vanhat yhtiöt voivat toteuttaa uusien yhtiöiden kanssa samassa tahdissa yleisesti kestävää asumista edistävinä pidettäviä uudistuksia. Vanhan yhtiön yhtiökokous voi enemmistöpäätöksellä päättää yleisen käsityksen mukaan kestävää asumista edistävistä uudistuksista samaan aikaan kuin tällaiset uudistukset otetaan käyttöön uusrakentamisessa. Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä sisällöltään ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisesti päätetyn lakiehdotuksen ja tämä on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian vahvistamisen jälkeen.

Eduskunta hyväksyi täysistunnon toisessa käsittelyssä myös esityksen yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta.  Keskeisenä tavoitteena on edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Tähän sisältyy lähtökohtia myös saneerausmenettelyn kehittämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Eduskunta hyväksyi lain lakivaliokunnan mietinnön mukaisena ja hyväksytyt lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023.

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa myös lakiesityksen vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. Muutosten on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2023 alkaen. 

Lisätiedot eduskunnan 14. helmikuuta toisessa käsittelyssä hyväksymistä lakiesityksistä:  

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (He 250/2022) 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (He 248/2022) 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (He 251/2022) 
Aihealueet
Lakien säätäminen; Täysistunto