Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Avioliittolain muutos ensimmäisessä käsittelyssä

Julkaistu 10.2.2016 17.05
Muokattu 10.2.2016 17.05
Lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen

Avioliittolain muutos ensimmäisessä käsittelyssä

​Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin keskiviikkona 10. helmikuuta hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi. Esityksen lähtökohtana on muuttaa avioliittolakia, rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia, uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidoista annettua lakia.

Ehdotetut muutokset ovat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon.  Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti jo vahvistetun avioliittolain muutoksen kanssa 1 päivänä maaliskuuta 2017. 

Täysistunnon ensimmäisen käsittelyn pohjana oli lakivaliokunnan mietintö (LaVM 7/2015). Mietinnön esitteli täysistunnossa valiokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok). Valiokunnan päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomina hallituksen esityksen kohdat 1. ja 3.—6. lakiehdotuksen ja muutoksin esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause lakiehdotusten hylkäämisestä. Vastalausetta kannattavat valiokunnan jäsenet Antero Laukkanen (kd) ja Laura Huhtasaari (ps).

Ensimmäisessä käsittelyssä käytettiin yhteensä 74 täysistuntopuheenvuoroa.
Asian toinen käsittely eduskunnan täysistunnossa on viikolla 7.

Esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen voisi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovuttaisiin. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista puolestaan poistettaisiin edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. 

Esitys ei sisällä muutoksia sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaan lainsäädäntöön. Niihin tarvittavat lainsäädäntömuutokset valmistellaan erikseen siten, että nekin voivat tulla voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017. 

Aihealueet
Täysistunto