Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi uudistetun avioliittolain edellyttämät lakimuutokset

Julkaistu 17.2.2016 14.00
Muokattu 17.2.2016 14.31

Eduskunta hyväksyi uudistetun avioliittolain edellyttämät lakimuutokset

​Eduskunta hyväksyi täysistunnon toisessa käsittelyssä keskiviikkona 17. helmikuuta avioliittolain muutoksen edellyttämät lakimuutokset äänin 106-42, poissa 51. Muutokset ovat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliiton säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon.

Muutokset koskevat avioliittolakia, rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia, uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidoista annettua lakia. Lakimuutokset tulevat voimaan samanaikaisesti jo vahvistetun avioliittolain muutoksen kanssa 1.3.2017.

Muutosten voimaan tultua rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovutaan. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista puolestaan poistetaan edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Lakimuutokset eivät koske sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaa lainsäädäntöä. Niihin tarvittavat lainsäädäntömuutokset valmistellaan erikseen siten, että nekin voivat tulla voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

Täysistuntokäsittelyn pohjana oli lakivaliokunnan mietintö (LaVM 7/2015). Valiokunta esitti, että eduskunta hyväksyy muuttumattomina hallituksen esityksen kohdat 1. ja 3–6 ja muutoksin esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Valiokunnan mietintöön sisältyy valiokunnan jäsenten Antero Laukkasen (kd.) ja Laura Huhtasaaren (ps.) kannattama vastalause.

Aihealueet