Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnassa on avoinna apulaisoikeusasiamiehen toimi nelivuotiskaudeksi 1.10.2021–30.9.2025

Julkaistu 3.5.2021 9.00
Muokattu 3.5.2021 12.11

​​

Eduskunnassa on avoinna apulaisoikeusasiamiehen toimi nelivuotiskaudeksi 1.10.2021–30.9.2025

​Eduskunnassa on avoinna eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen toimi nelivuotiskaudeksi 1.10.2021–30.9.2025. Perustuslain 38 §:n 1 momentin mukaan tehtävään valittavan tulee olla etevä laintuntija. 

Oikeusasiamiehen tehtävistä säädetään perustuslaissa ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa. Apulaisoikeusasiamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään.

Henkilöitä, jotka ovat käytettävissä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään, pyydetään ilmoittautumaan eduskunnan pääsihteerille viimeistään 17.5.2021 kello 15.00 osoitteella eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta.

EDUSKUNNAN PUHEMIESNEUVOSTO

​Vid riksdagen är en BEFATTNING SOM RIKSDAGENS BITRÄDANDE JUSTITIEOMBUDSMAN ledig för fyraårsperioden 1.10.2021–30.9.2025. Enligt 38 § 1 mom. i grundlagen ska den som väljs ha utmärkta lagkunskaper.

Justitieombudsmannens uppgifter finns angivna i grundlagen och i lagen om riksdagens justitieombudsman. För den biträdande justitieombudsmannen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om justitieombudsmannen.

Personer som står till förfogande för uppdraget som biträdande justitieombudsman bör anmäla sig till riksdagens generalsekreterare senast 17.5.2021 klockan 15.00. Adressen är registratorskontoret vid riksdagens kansli, Riksdagsgatan 4, 00102 Riksdagen.

RIKSDAGENS TALMANSKONFERENS

Aihealueet