Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 27.9.–3.10.2021

Julkaistu 27.9.2021 12.00
Muokattu 27.9.2021 12.13

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 27.9.–3.10.2021

​Alkavan viikon keskeiset tapahtumat

Komissio julkaisee maahanmuutto- ja turvapaikkauudistukseen kytkeytyviä jatkoesityksiä sekä siihen liittyvän ihmiskaupan torjuntaa koskevan strategian. Komissaarit Valdis Dombrovskis ja Margrethe Vestager osallistuvat kauppa- ja teknologianeuvoston (TTC) avajaiskokoukseen Pittsburghissa.

Euroopan parlamentissa kokoonnutaan valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksiin. Talous- ja raha-asioiden valiokunta kuulee EKP:n pääjohtaja Christine Lagardea, talousarvion valvontavaliokunta keskustelee Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) tilien selvityksestä ja EU:n budjetista vuodelle 2022. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 4.–7. lokakuuta pidettävään täysistuntoon.

EU:n neuvostot kokoontuvat kilpailukykyneuvostoon keskustelemaan tiede- ja tutkimusasioista sekä sisämarkkinoista ja teollisuudesta.

 

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Komissio ehdotti uutta tullietuusjärjestelmää kestävän kehityksen edistämiseksi matalan tulotason maissa, hyväksyi kattavan tarkistuksen EU:n vakuutussääntöihin ja ehdotti elektroniikkalaitteiden yleislaturia.

Euroopan parlamentissa vietettiin viime viikolla vihreää viikkoa, eli parlamentin jäsenet työskentelivät parlamentin ulkopuolella.

Uutiskirjeen tiivistelmät perustuvat EU-asiakirjoihin ja muihin EU:ta seuraaviin medialähteisiin. Kirjeen eduskunnan sivustojen ulkopuolelle olevien linkkien yhteyteen on suluissa ilmaistu kohde, johon linkki aukeaa.

 

1. Parlamentin tapahtumat

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan parlamentin sivuille, ellei toisin mainita.

 

Tällä viikolla Euroopan parlamentti kokoontuu valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksiin.

Rahapolitiikka/EKP:n pääjohtaja Lagarde. Talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON) keskustelee EKP:n pääjohtaja Christine Lagarden kanssa maanantaina euroalueen tilasta ja rahapolitiikasta. Keskustelun odotetaan keskittyvän inflaatioon, hintavakauteen kohdistuvat riskit, markkinoiden epävakaus pandemian jälkeen sekä EKP:n rahapoliittisen strategian tarkistaminen.

Euroopan laajuisten energiaverkkojen (TEN-E) tarkistaminen. Teollisuus- ja energiavaliokunta (ITRE) äänestää EU:n uusista suuntaviivoista, joiden mukaan valitaan rahoitettavat hankkeet. Valittujen "yhteistä etua ajavien" hankkeiden pitäisi parantaa yhteyksiä kansallisten markkinoiden välillä, turvata toimitus ja edistää uusiutuvia energialähteitä. Valiokunnassa keskusteltaneen myös fossiilisten polttoaineiden, vedyn ja hiilidioksidin talteenoton rahoituksesta.

Talousarvion valvonta/Frontex. Koska parlamentti teki huhtikuussa päätöksen lykätä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) tilien selvitystä (niin kutsuttu vastuuvapaus), talousarvion valvontavaliokunta äänestää maanantaina pitäisikö vastuuvapaus myöntää. Mepit tarvitsivat selvennystä useisiin kysymyksiin, kuten perusoikeuksien toteutumista valvovien viranomaisten rekrytoinnin viivästymiseen, työntekijöiden sukupuolten epätasapainoon, raportoituihin häirintätapauksiin ja tapaamisiin lobbaajien kanssa, jotka eivät ole EU:n avoimuusrekisterissä.

Euroopan syyttäjä/Kövesi. Talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet keskustelevat perjantaina EU:n julkisen pääsyyttäjän Laura Kövesin kanssa siitä, miten EU:n syyttäjävirasto on menestynyt ensimmäisten kuukausien aikana talousrikoksia vastaan. Euroopan parlamentin jäsenet todennäköisesti nostavat esiin viraston työmäärän, henkilöstön puutteen ja valtuutettujen syyttäjien nimitysmenettelyt.

Oikeusvaltio/Unkari. Kansalaisvapauksien valiokunnan valtuuskunta matkustaa Budapestiin arvioimaan oikeusvaltioperiaatteen, tiedotusvälineiden vapauden, koulutusjärjestelmän ja vähemmistöjen oikeuksien tilannetta. Euroopan parlamentin jäsenet tapaavat keskiviikosta perjantaihin muun muassa Budapestin pormestarin, korkeimman ja perustuslakituomioistuimen jäseniä, perusoikeusvaltuutetun, kansalaisjärjestöjä ja toimittajia.

EU:n talousarvio vuodelle 2022. Budjettivaliokunta päättää tiistaina neuvottelukantansa EU:n talousarviosta vuodelle 2022. Mepit haluavat, että budjetilla tuetaan toipumista COVID-19-kriisistä ja luodaan perusta kestävämmälle unionille.

Kansalaispaneelit/Euroopan tulevaisuuskonferenssi. Kansalaispaneelit jatkuvat perjantaista sunnuntaihin Strasbourgissa, minne kokoontuu kolmannen kerran 200 kansalaista. Tämän viikonlopun kansalaispaneeleissa keskitytään ilmastonmuutokseen, ympäristöön ja terveyteen. 

Saharov-palkinto. Tämän vuoden mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon ehdokkaat esitetään parlamentin jäsenille ulkoasioiden- ja kehitysvaliokunnan sekä ihmisoikeuksien alivaliokunnan yhteisessä kokouksessa.

Täysistunnon valmistelut. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 4.–7. lokakuuta pidettävään täysistuntoon, jossa parlamentin jäsenet käsittelevät EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuutta ja äänestävät päätöslauselmista koskien humanitaarista kriisiä EU:n ja Valko-Venäjän rajalla sekä Valko-Venäjän hallinnon hybridisotaa EU:ta vastaan. Lisäksi asialistalla on EU:n kyberpuolustusvalmiuden tila ja EU:n ja Taiwanin välinen kumppanuus, tekoälyn käyttäminen poliisivoimissa, EU:n tavoite poistaa liikennekuolemat vuoteen 2050 mennessä, arktinen alue, EU:n turvapaikkaviraston uudistaminen ja Turkissa oleilevat pakolaiset.

 

2. Komission tapahtumat

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan komission sivuille, ellei toisin mainita.

 

Kollegion kokous keskiviikkona 29. syyskuuta.

Todennäköisenä aiheena on EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus (Schinas), johon liittyen annetaan lisäehdotuksia ihmiskaupan torjuntaa koskevasta EU:n strategiasta 2021–2025, työnantajiin kohdistuvien seuraamusten direktiivin uudelleenarvioinnista sekä tehdään tilannekatsaus maahanmuuttoon.

Komission tulevien kokousten alustavat aiheet löytyvät täältä.

Nostoja komissaarien viikon tapaamisista:

Maanantai 27. syyskuuta

Vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava komissaari Frans Timmermans pitää korkean tason EU–Kiina kokouksen ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta Kiinan varapääministeri Han Zhengin kanssa.

Tiistai 28. syyskuuta

Institutionaalisista yhteyksistä vastaava komissaari Maroš Šefčovič tapaa Ukrainan energiaministeri German Galushchenkon.

Keskiviikko 29. syyskuuta

Digitaalisesta siirtymästä vastaava komissaari Margrethe Vestager ja talouskomissaari Valdis Dombrovskis osallistuvat EU:n ja Yhdysvaltojen perustaman kauppa- ja teknologianeuvoston (Trade and Technology Council, TTC) avajaiskokoukseen.

Kriisinhallinnasta vastaava komissaari Janez Lenarčič pitää videoneuvottelun Virginia Gamban kanssa, joka on Yhdistyneiden kansakuntien lasten ja aseellisten konfliktien pääsihteerin erityisedustaja.

Torstai 30. syyskuuta

Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders pitää videoneuvottelupuhelun Euroopan johtajien liiton (EcoDa) toimitusjohtajan Leena Linnainmaan kanssa.

Perjantai 1. lokakuuta

Energiakomissaari Kadri Simson vastaanottaa Norjan öljy- ja energiaministeri Tina Brun ja pitää pääpuheenvuoron viidennessä EU:n ja Norjan energiakonferenssissa Brysselissä, Belgiassa.

Kaikki komissaarien tapaamiset löytyvät täältä.

 

3. Etenemissuunnitelmat ja julkiset kuulemiset

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan komission sivuille, ellei toisin mainita.

 

Etenemissuunnitelmat:

Pesuaineita koskevien EU:n sääntöjen järkeistäminen ja ajan tasalle saattaminen (Sisämarkkinat; Asetusehdotus)

EU:n ympäristölainsäädäntö – täytäntöönpanon arviointi 2022 (Ympäristö; Tiedonanto)

Julkiset kuulemiset:

Ilmanlaatu – EU:n sääntöjen tarkistaminen (Ympäristö; Direktiiviehdotus)

Kaikki Euroopan komission etenemissuunnitelmat ja julkiset kuulemiset.

4. Neuvostot

Osion kaikki linkit johtavat EU:n neuvostojen sivuille, ellei toisin mainita.

 

Kilpailukykyneuvosto (tutkimus), 28. syyskuuta 2021. Tutkimusministerit keskustelevat eurooppalaisen tutkimusalueen hallinnoinnista ja toteuttamisesta. Puheenjohtajamaa Slovenia tiedottaa Horisontti Eurooppa -puiteohjelman eurooppalaisten kumppanuuksien nykytilanteesta. Lisäksi Euroopan komissio antaa tilannekatsauksen kolmansien maiden assosioitumisesta Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan.

Kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat ja teollisuus), 29. syyskuuta 2021.

Eurooppa-neuvoston ja EU:n neuvostojen kokouskalenteri löytyy täältä.

 

5. Komissiossa viime viikolla

5.1 Uusi yleinen tullietuusjärjestelmä kestävän kehityksen edistämiseksi matalan tulotason maissa

Komissio hyväksyi viime viikolla lainsäädäntöehdotuksen uudeksi EU:n yleiseksi tullietuusjärjestelmäksi vuosille 2024–2034 (Euroopan komissio). EU:n GSP-järjestelmä on vakiintunut kauppa- ja kehityspolitiikan väline, joka on ollut käytössä vuodesta 1971. Nykyinen GSP-järjestelmä on ollut voimassa vuodesta 2012. Järjestelmällä helpotetaan alhaisen tulotason maista vietyjen tavaroiden pääsyä EU:n markkinoille poistamalla tuontitullit tai alentamalla niitä.

Komission tiedonannossa esitetään järjestelmään parannuksia (pdf), jotta GSP-maiden muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin voidaan vastata paremmin sekä ottaa paremmin huomioon sosiaaliset ja työvoimaan liittyvät sekä ja ympäristö- ja ilmastonäkökohdat. Tullietuusjärjestelmällä tuetaan köyhyyden poistamista, kestävää kehitystä ja maiden mahdollisuuksia osallistua maailmantalouteen.

GSP-asetus on kaupan väline, jolla poistetaan tuontitullit tai alennetaan niitä tuotteilta, jotka tuodaan EU:hun matalan tulotason maista. Uudelleenarvioidussa tullietuusjärjestelmässä keskitytään aiempaa enemmän matalan tulotason maiden köyhyyden vähentämiseen ja niiden vientimahdollisuuksien parantamiseen. Sen tavoitteena on kannustaa maita kestävään talouskasvuun, ympäristön huomioimiseen ja hyvän hallinnon periaatteisiin.

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen totesi puolestaan, että kestävään kehitykseen pyrittäessä kauppa on keskeisessä asemassa hyvinvoinnin lisäämisessä ja eriarvoisuuden vähentämisessä. "EU:n GSP-järjestelmä on konkreettinen esimerkki siitä, miten kauppaetuuksilla voidaan edistää matalan tulotason maiden integroitumista maailmantalouteen ja luoda ihmisarvoisia työpaikkoja sekä vähentää köyhyyttä."

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ehdotusta. Nykyisen GSP-asetuksen voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2023. Kun uusi GSP-asetus on hyväksytty, sitä ryhdytään soveltamaan 1. tammikuuta 2024.

5.2 Komissio ehdottaa elektroniikkalaitteiden yleislaturia

Komission antoi viime viikolla ehdotuksen elektroniikkalaitteiden yleislaturista, joka palvelisi sekä kuluttajia että ympäristöä (Euroopan komissio). Yhteensopimattomien elektroniikkalaitteiden latureista syntyy merkittävästi elektroniikka- ja sähkölaiteromua.

Euroopan parlamentti on jo useita vuosia pyytänyt komissiolta esitystä yleislaturista, joka vähentäisi elektroniikkajätettä ja helpottaisi kuluttajien elämää (Europan parlamentti). Komission julkaisemassa ehdotuksessa radiolaitedirektiivin tarkistamiseksi (pdf) yhdenmukaistetaan latausliitäntä ja pikalataustekniikka: USB-C-liitännästä tulee kaikkien älypuhelimien, tablettien, kameroiden, kuulokkeiden, kannettavien kaiuttimien ja käsikonsoleiden standardiliitäntä.

Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager totesi, että yleislaturi on merkittävä edistysaskel kuluttajien ja ympäristön kannalta sekä tukee EU:n vihreitä ja digitaalisia tavoitteita.

Ehdotus tarkistetusta radiolaitedirektiivistä on seuraavaksi hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Vaatimuksia aletaan soveltaa kahden vuoden kuluttua direktiivin hyväksymisestä, jotta alan toimijoilla on tarpeeksi aikaa mukautua vaatimuksiin.

5.3 EU:n vakuutussääntöjen tarkistus: vakuutusyhtiöitä kannustetaan investoimaan Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan komissio hyväksyi viime viikolla kattavan tarkistuksen EU:n vakuutussääntöihin (nk. Solvenssi II -sääntöihin) (Euroopan komissio). Tavoitteena on kannustaa vakuutusyhtiöitä tekemään enemmän pitkäaikaisia sijoituksia, jotka edistävät Euroopan elpymistä covid-19-pandemiasta. Vakuutusalan elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin tavoitteena on varmistaa, että vakuutusyhtiöt ja viranomaiset ovat EU:ssa paremmin valmistautuneita vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Solvenssi II -direktiiviin tarkistuspaketin uudistuksilla pyritään parantamaan kuluttajansuojaa ja varmistamaan, että vakuutusyhtiöt säilyvät vakaina myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Uudistusten myötä kuluttajat (vakuutuksenottajat) saavat enemmän tietoa oman vakuutusyhtiönsä taloudellisesta tilanteesta ja ne kuluttajat, jotka ostavat vakuutustuotteita muista jäsenvaltioista, saavat paremman suojan valvontaviranomaisten välisen yhteistyön parantuessa. Vakuutusyhtiöitä kannustetaan tekemään enemmän pitkäaikaisia pääomasijoituksia talouden hyväksi ja koko alaa valvotaan paremmin, jotta sen vakaus ei vaarantuisi.

Lainsäädäntöpaketti siirtyy seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn.

 

6. Parlamentissa viime viikolla

Euroopan parlamentissa vietettiin viime viikolla vihreää viikkoa, eli parlamentin jäsenet työskentelivät parlamentin ulkopuolella.

Aihealueet
Brysselin asiantuntijan katsaukset