Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan kirjastolta tietopaketti kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksesta

Julkaistu 29.4.2022 12.30

Kuva: ​Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Eduskunnan kirjastolta tietopaketti kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksesta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa ohjaava kirkkolaki on ollut voimassa vuodesta 1993 lähtien. Vuosien aikana siihen on tehty yli 50 muutosta. Lukuisten muutosten johdosta kirkkolaista on tullut epäjohdonmukainen ja vaikeasti hahmotettava.

Kirkkolain kokonaisuudistus on ollut eri tavoin vireillä vuodesta 2005 lähtien. Kun uudistusta yritettiin tehdä vuonna 2020, eduskunnan hallintovaliokunta ja perustuslakivaliokunta keskeyttivät asian käsittelyn eduskunnassa, koska ne katsoivat esityksen sisältävän sekä teknisiä että valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.

Kirkolliskokous hyväksyi 11.11.2021 ehdotuksen uudeksi kirkkolaiksi. Uudessa ehdotuksessa on pyritty korjaamaan niitä ongelmia, jotka edellisellä kerralla johtivat käsittelyn keskeytymiseen. Tavoitteena on uudistaa kirkkolainsäädäntöä nykyistä selkeämmäksi ja sen myötä tehostaa seurakuntien hallintoa. Uuden lain tarkoituksena ei ole muuttaa kirkon ja valtion suhdetta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä kirkolliskokouksen ehdotuksen perusteella. Valtioneuvosto päättää sen antamisesta eduskunnalle. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle arviolta kevätistuntokaudella 2022.

Eduskunta voi tehdä kirkolliskokouksen ehdotukseen vain teknisiä muutoksia ja päättää sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Tietopakettiin on koottu lainvalmisteluaineistoa, eduskunta-asiakirjoja, oikeusvertailevaa aineistoa, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja uutisointia. Päivitämme tietopakettia hankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: johtava tietoasiantuntija Timo Turja, p. 09 432 3403, sähköposti etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin Kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus
Muita Eduskunnan kirjaston lakihankkeiden tietopaketteja

Aihealueet
Kirjasto