Eduskunnan kirjastolta tietopaketti kotitalouksien velkaantumisen rajoittamisesta

Julkaistu 6.2.2020 10:25
Muokattu 6.2.2020 11:33

Eduskunnan kirjastolta tietopaketti kotitalouksien velkaantumisen rajoittamisesta

Kotitalouksien liiallista velkaantumista aiotaan vähentää ottamalla lakiin makrovakauden valvontavälineitä, joilla rajoitettaisiin asunto- ja muiden kuluttajaluottojen kysyntää tietyissä tilanteissa.

​Yksityishenkilöiden ja kotitalouksien velkaantuneisuus on Suomessa kasvanut lähes yhtäjaksoisesti noin 20 vuoden ajan ja noussut historiallisen korkeaksi. Muun muassa asuntolainat, vakuudettomat kulutusluotot ja taloyhtiölainat ovat vaikuttaneet velkaantumiseen. Samalla myös maksuhäiriöt ovat lisääntyneet. 

Valtiovarainministeriön 31.10.2018 asettama työryhmä esittää 1.10.2019 antamassaan selvityksessä seuraavia keinoja makrovakauden valvontaan:

  • Lainakatto pysyisi käytössä ja se koskisi luottolaitosten lisäksi jatkossa myös muita asuntoluoton myöntäjiä. Uudet enimmäisluototussuhteet olisivat 85 prosenttia ja ensiasunnoissa 95 prosenttia.
  • Enimmäisvelkasuhde olisi enintään 4,5 kertainen suhteessa yksityishenkilön tai kotitalouden vuotuisiin bruttotuloihin. Laskennassa otettaisiin huomioon uusi laina, aiemmat lainat ja osuus taloyhtiölainoista.
  • Takaisinmaksuaika olisi enintään 25 vuotta.
  • Taloyhtiö saisi lainaa enintään 60 prosenttia uusien myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Takaisinmaksuaika olisi enintään 25 vuotta, eikä lyhennysvapaita saisi olla viiteen vuoteen asunnon valmistumisesta.

Hallituksen esitys luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020. Muutokset tulisivat voimaan aikaisintaan vuoden 2021 alussa.

Eduskunnan kirjasto on julkaissut hankkeesta tietopaketin. Siihen on koottu lainvalmisteluaineistoa, eduskunta-asiakirjoja, oikeusvertailevaa aineistoa, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Päivitämme tietopakettia lakihankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Marja Autio, puh. 09 432 3461, sähköposti etunimi.sukunimi@eduskunta.fi. tai kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi.


Tutustu tietopakettiin kotitalouksien velkaantumisen rajoittamisesta
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja

Aihealueet
Kirjasto