Eduskunnan kirjastolta tietopaketti vanhemmuuslaista

Julkaistu 8.5.2020 8.50
Muokattu 8.5.2020 9.26

Eduskunnan kirjastolta tietopaketti vanhemmuuslaista

Vanhemmuuden sääntely yhdistetään vanhemmuuslaiksi. Samalla on tarkoitus toteuttaa lakien soveltamiskäytännössä ilmenneet tarkistustarpeet.

​Vanhemmuuteen liittyvää sääntelyä on uusittu viime vuosina muutamaan otteeseen. Uusi isyyslaki (11/2015) tuli voimaan vuoden 2016 alusta ja kansalaisaloitteen pohjalta säädetty äitiyslaki (253/2018) 1.4.2019. Molempien lakien valmistelussa useat lausunnonantajat ehdottivat siirtymistä erillisistä laeista kohti vanhemmuuslakia. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on kirjaus isyys- ja äitiyslakien yhdistämisestä vanhemmuuslaiksi.

Näiden kahden lain yhdistämisessä toteutetaan isyys- ja äitiyslakien soveltamiskäytännöissä ilmenneet tarkistustarpeet. Samalla hedelmöityshoitolakia on tarkoitus muuttaa siten, että naisparin hedelmöityshoidoissa voitaisiin käyttää myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja voidaan vahvistaa lapsen isäksi.

Julkisuudessa keskustelu on tähän mennessä keskittynyt seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten vanhemmuuden sääntelyn selkeyttämiseen. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan vanhemmuuslain peruslähtökohtiin kuuluu se, että lapsella voi jatkossakin olla kaksi oikeudellista vanhempaa ja vanhemmuus kirjataan joko isyytenä tai äitiytenä kuitenkin niin, että isiä tai äitejä voi olla kaksi. Transsukupuolisten henkilöiden vanhemmuutta koskeva sääntely on osa translakiuudistusta.

Luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle kesällä 2020.

Eduskunnan kirjasto on koonnut vanhemmuuslain valmistelusta tietopaketin, joka sisältää valmisteluaineiston lisäksi asian eduskuntakäsittelyyn liittyviä asiakirjoja, oikeusvertailua muista maista, tutkimus- ja kirjallisuuslähteitä sekä uutisointia aiheesta. Päivitämme tietopakettia lakihankkeen edetessä.

Tutustu Vanhemmuuslaki-tietopakettiin

Muita Eduskunnan kirjaston lakihankkeiden tietopaketteja

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Erkka Rautio, puh. 050 353 4393, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Aihealueet
Kirjasto