Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kyselytunnilla puhutti mm. tietosuoja, maahanmuutto sekä tasa-arvoinen vanhemmuus

Julkaistu 8.11.2018 17:00
Muokattu 8.11.2018 17:09

Kyselytunnilla puhutti mm. tietosuoja, maahanmuutto sekä tasa-arvoinen vanhemmuus

Eduskunnan suullisella kyselytunnilla torstaina 8. marraskuuta esille nousi muun muassa kansalaisten tietosuoja, maahanmuutto, tasa-arvoinen vanhemmuus sekä EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet USA:n välivaalien jälkeen.

Kyselytunnin ensimmäisen kysymyksen esitti edustaja Sirpa Paatero (sd.), joka otti esiin julkisuudessa olleen kysymyksen siitä, lisätäänkö poliisin pääsyä potilastietoihin. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi tilanteen olevan se, että lainsäädännön muutokset tämän aihepiirin osalta eivät ole tämän hallituskauden aikana ajankohtaisia. Myös sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) totesi, että julkisuudessa olleissa tiedoissa ei ole kyse kenenkään tekemässä varsinaisesta esityksestä. 

Samaa aihepiiriä piti kysymyksessään esillä myös edustaja Pekka Haavisto (vihr.), joka nosti esiin kansalaisten tietosuojan tärkeyden. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) totesi, että Suomi on tietosuojan kärkimaita ja tämä tilanne tulee säilymään myös tulevaisuudessa. Täysistunnon keskustelussa korostettiin viranomaisten välisen yhteistyön sekä nykyisen lainsäädännön soveltamisen käytännön ohjeistamisen tärkeyttä.

Kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) kysymys käsitteli maahanmuuttoasioita käsittelevää YK:n GCM-sopimusta. Huhtasaari kysyi hallitukselta, tuoko hallitus asian eduskunnan käsittelyyn. Ulkoministeri Timo Soini (sin.) totesi, että asia on ollut jo käsittelyssä sekä eduskunnan suuressa valiokunnassa että hallintovaliokunnassa. Soinin mukaan kyseessä ei myöskään ole varsinaisesti sitova sopimus vaan ohjenuoran kaltainen asiakirja, joka käsitellään YK:n päätöslauselmamenettelyssä. 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän osalta kysymyksen esitti edustaja Kari Uotila. Hän kysyi, mitä hallitus aikoo tehdä tasa-arvoisemman vanhemmuuden turvaamiseksi. Uotila kantoi huolta etenkin pienituloisista etäisistä. Ministeri Saarikko totesi, että lapsella on oikeus vanhempiin niissäkin tapauksissa, kun perhe ei asu samassa osoitteessa. Saarikon mukaan hallitus on muassa selvittänyt sitä, miten vuoroviikkoasumisen toteutumista voitaisiin edistää. Saarikko totesi, että pienituloisuus ei saa olla vanhemmuuden este.

Stefan Wallin (r.) nosti esiin kysymyksen Yhdysvaltojen välivaalien vaikutuksesta EU:n ja USA:n välisiin suhteisiin. Ministeri Soini totesi EU:n ja USA:n välisen yhteistyön olevan hyvin monen politiikka-alan näkökulmasta erittäin olennaista. Soini totesi, että Euroopan ja siten myös Suomen tulee olla aktiivinen transatlanttisten suhteiden edistämisessä. Keskustelussa nostettiin esiin myös kahdenvälisten sekä päätöksentekijöiden välisten henkilökohtaisten suhteiden merkitys.

Sisäilmaongelmat nosti esiin edustaja Sari Tanus (kd.).  Sosiaali- ja  terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) sekä perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko kertoivat hallituksen toimenpiteistä sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi sekä sisäilmaongelmista kärsivien oikeusturvasta huolehtimisesta. 

Hallitukselta kysyttiin lisäksi metsähakkuiden määrästä liittyen ilmastonmuutoksen hillintään, Itämeren suojelumäärärahojen kohdentumisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen etenemisestä maakuntien ja kansalaisten näkökulmasta.

Aihealueet
Täysistunto