Eduskunnassa viikolla 22 (25.–29.5.)

Julkaistu 29.5.2020 9.55
Muokattu 29.5.2020 9.57

Eduskunnassa viikolla 22 (25.–29.5.)

​(päivitetty 29.5. klo 9.55)

Täysistuntoja pidetään tällä viikolla päivittäin maanantaista perjantaihin. Täysistuntojen päättymiseltä on kevätkaudella poistettu klo 22 aikaraja. Seuraavan täysistunnon päiväjärjestyksen näet täältä.

Valiokuntien kokoontumisajat voit katsoa täältä. Valiokuntien ja eduskuntaryhmien kokoushuoneita on muutettu tarpeen mukaan siten, että riittävä turvaväli osallistujien välillä voidaan taata.

Huom! Aikataulut voivat muuttua viikon kuluessa.

Kaikki suorat lähetykset löydät verkkolähetyspalvelustamme.

Täysistunnot

​​Maanantai 25.5.

​​1. täysistunto klo 14

Mietintöjen pöydällepanoja (mm. VaVM x/2020 vp, HE 66/2020 vp eli esitys vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi.).

2. täysistunto 

Ainoassa käsittelyssä esitys vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi (VaVM x/2020 vp, HE 66/2020 vp, keskustelu ja äänestykset). 

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Muiden puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 25.5. klo 14.30. Siltä osin kuin kolmanteen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Tiistai 26.5. 

1. täysistunto klo 14

​​​Lakiehdotuksen II käsittely äänestyksineen (TaVM 11/2020 vp, HE 67/2020 vp). 

​2. täysistunto

I käsittelyssä äänestyksineen StVM 11/2020 vp, HE 72/2020 vp. 

Lakiehdotusten I käsittelyjä (TyVM 7/2020 vp, HE 15/2020 vp; TyVM 8/2020 vp, HE 12/2020 vp; TyVM 9/2020 vp, HE 42/2020 vp).​  Lakiehdotuksen II käsittely (StVM 9/2020 vp, HE 5/2020 vp).

Keskiviikko 27.5. klo 14

​​Ainoassa käsittelyssä valtioneuvoston selonteko sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020 (UaVM 2/2020 vp, VNS 2/2020 vp). Keskustelu alkaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon esittelypuheenvuorolla (10 min).  Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole. Etukäteen tai täysistuntokäsittelyn kuluessa varatut puheenvuorot ovat enintään 3 minuutin mittaisia.

Hallituksen esitysten lähetekeskusteluja:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (HE 76/2020 vp), lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia.

​Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19 epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta (HE 78/2020 vp), lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 64/2020 vp), lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta (HE 68/2020 vp), lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia.

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

Lakiehdotuksen I käsittely (StVM 10/2020 vp, HE 102/2019 vp).

Suuri valiokunta klo 13

Torstai 28.5. klo 16

​​​Suullinen kyselytunti. 

Hallituksen esitysten lähetekeskusteluja:

Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta (HE 75/2020 vp), lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi (HE 74/2020 vp), lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 77/2020 vp), lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

Perjantai 29.5. klo 10

II käsittelyssä tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen, myös äänestykset. Katso täältä koko päiväjärjestys.

Eduskuntaryhmien kokoukset​

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, torstaisin klo 14.00–16.00

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, torstaisin klo 14.00–16.00

Kokoomuksen eduskuntaryhmä, torstaisin klo 14.30–16.00

Keskustan eduskuntaryhmä, torstaisin klo 14.00–15.50

Vihreä eduskuntaryhmä, torstaisin klo 14.00–16.00

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, torstaisin klo 14.00–15.45

Ruotsalainen eduskuntaryhmä, torstaisin klo 14.00–16.00

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, etäkokous torstaisin klo 14.00–16.00

Liike Nyt  –eduskuntaryhmä, tarvittaessa

Aihealueet
Täysistunto; Valiokunnat; Eduskuntaryhmät