Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi uuden oppivelvollisuuslain

Julkaistu 15.12.2020 11.50

Eduskunta hyväksyi uuden oppivelvollisuuslain

​​​Eduskunta hyväksyi tänään ​toisessa käsittelyssä uuden oppivelvollisuuslain. Eduskunta oli jo ensimmäisen käsittelyn päätteeksi hyväksynyt sisällöltään hallituksen esitykseen (HE 173/2020 vp) sisältyvät lakiehdotukset sivistysvaliokunnan mietinnön (​SiVM 15/2020) mukaisena. 

Sivistysvaliokunta esitti mietinnössään, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen osin muutettuna. Valiokunta esitti, että keskeinen ehdotus oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 ikävuoteen toteutettaisiin. 

Mietintöön sisältyi kaksi vastalausetta, jossa oli pykälämuutosehdotuksia sekä hylkäysehdotuksia. Eduskunta äänesti näistä toisessa käsittelyssä 15. joulukuuta. Toisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 1 ja 141/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät 22 lausumaehdotusta. Asian käsittely eduskunnassa päättyi.

​Hallituksen oppivelvollisuusuudistuksen tav​​oitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021 ja se koskee ensimmäisen kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria. Oppivelvollisuusiän noston lisäksi uudistushankkeessa esitetään, että opetus on oppivelvolliselle maksutonta tutkinnon suorittamiseen asti. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet ovat uudistuksen jälkeen oppivelvolliselle maksuttomia.

Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi​​
Eduskunnan kirjasto on koonnut aiheesta tietopaketin​
Lue myös tiedote: Sivistysvaliokunta puoltaa oppivelvollisuusuudistuksen toteuttamista​

Aihealueet
Sivistysvaliokunta; Nuorten eduskunta