Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi tiistaina mm. hankintalain, tuloveroasteikkolain, opintotukilain sekä muita lakiehdotuksia

Julkaistu 14.12.2016 13.30

Eduskunta hyväksyi tiistaina mm. hankintalain, tuloveroasteikkolain, opintotukilain sekä muita lakiehdotuksia

​Eduskunta hyväksyi tänään täysistunnossa mm. alla olevat hallituksen esitykset mietinnön mukaisena. Samalla asioiden käsittely eduskunnassa päättyi.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen eduskunnalle vuoden 2017 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta. (HE 135/2016)

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta. (HE 137/2016)

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta. (HE 175/2016)

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. (HE 177/2016)

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta. (HE 229/2016

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustuki lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi. (HE 232/2016)

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi. (HE 108/2016)

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. (HE 209/2016)

Aihealueet