Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi avoimuusrekisterilain sisällön

Julkaistu 21.2.2023 21.50

Eduskunta hyväksyi avoimuusrekisterilain sisällön

Lakiehdotus avoimuusrekisterilaiksi oli ensimmäisessä käsittelyssä tiistaina. Asia käsitellään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta (LaVM 28/2022 vp – HE 98/2022 vp).​

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi avoimuusrekisterilaki. Laissa säädettäisiin oikeushenkilöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille velvollisuus ilmoittaa rekisteriin eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta ja siihen liittyvästä, elinkeinona harjoitettavasta vaikuttamistoiminnan neuvonnasta.

Keskustelun jälkeen eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisesti. Asian toinen käsittely on perjantaina 24. helmikuuta.

​Tiistain täysistunnossa oli ensimmäisessä käsittelyssä myös tekijänoikeuslaki. Asia käsitellään sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta (SiVM 22/2022 vp – HE 43/2022 vp, HE 313/2022 vp).

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslakia (404/1961) sekä lakia sähköisen viestinnän palveluista (917/2014). Lisäksi esittävien taiteilijoiden kuvatallenteisiin liittyviä yksinoikeuksia ehdotetaan laajennettaviksi.

Keskustelun jälkeen asian käsittely keskeytettiin. Asian ensimmäinen käsittely jatkuu keskiviikkona 22. helmikuuta.

Lue lisää tekijänoikeuslain uudistuksesta Eduskunnan kirjaston tietopaketista

Tiistain täysistunnossa oli useampi asia ensimmäisessä käsittelyssä. Lue asiat ja päätökset niistä täysistunnon pöytäkirjasta (kohdat 4–15).

Aihealueet
Täysistunto