Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi rakentamislain, työvoimapalvelulain ja eläinten hyvinvointilain sisällöt

Julkaistu 22.2.2023 20.45

Eduskunta hyväksyi rakentamislain, työvoimapalvelulain ja eläinten hyvinvointilain sisällöt

Keskiviikon täysistunnossa 22. helmikuuta oli useampi lakiehdotus ensimmäisessä käsittelyssä.​

Hallituksen esitys rakentamislaiksi (HE 139/2022 vp) käsiteltiin ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta (YmVM 27/2022 vp).​​

Uudella rakentamislailla on tarkoitus parantaa sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi sekä rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.

Keskustelun jälkeen eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lue koko keskustelu rakentamislaista täysistunnon pöytäkirjasta

Esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä (HE 207/2022 vp) käsiteltiin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön pohjalta (TyVM 26/2022 vp).

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirrettäisiin työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Nykyiset työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin.

Keskustelun päätyttyä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lue lisää työvoimapalvelulaista valiokunnan tiedotteesta

Lue kaikki keskiviikon puheenvuorot työvoimalaista pöytäkirjasta​

Esitys eläinten hyvinvoinnista käsiteltiin maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta (MmVM 33/2022 vp). Esityksen tarkoituksena on eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja suojelu sekä eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen.

Keskustelun jälkeen eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lue lisää maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnöstä valiokunnan tiedotteesta

Lisäksi eduskunta vei keskiviikkona ensimmäiset käsittelyt päätökseen koskien poliisilain muuttamista (HE 275/2022 vp) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan muuttamista (HE 299/2022 vp).

Ehdotusten sisällöt hyväksyttiin mietinnön mukaisina (HaVM 42/2022 vp ja StVM 54/2022 vp​).

Aihealueet
Täysistunto