Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Onko Suomi turvallinen? Eduskunnan keskustelusarja turvallisuudesta alkoi

Julkaistu 26.9.2018 15.30
Muokattu 26.9.2018 16.37

Onko Suomi turvallinen? Eduskunnan keskustelusarja turvallisuudesta alkoi

Turvallisuutta laaja-alaisesti käsittelevä keskustelusarja Eduskunta turvallisuuden tekijänä alkoi tänään.

Ensimmäisen keskustelun otsikkona oli Onko Suomi turvallinen? Asiantuntijoina toimivat poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sekä tutkija Leena Malkki. Kommenttipuheenvuoron käytti hallintovaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola (ps.).

Puhemies Paula Risikko painotti avauspuheenvuorossaan eduskunnan roolia turvallisuuden tekijänä.

”Eduskunta on tärkeä toimija turvallisuudessa. Jos miellämme itsemme turvallisuuden tekijäksi, voimme vaikuttaa siihen, että Suomi pysyy myös jatkossa yhtenä maailman turvallisimmista maista”, Risikko sanoi.

Poliisiylijohtaja Kolehmainen avasi alustuksessaan poliisin varautumista monipuolisiin turvallisuusuhkiin. Perinteisten uhkien rinnalle ovat jo kauan sitten nousseet hybridi- ja kyberuhat, joihin viranomaisten on vastattava.

Keskustelussa Kolehmainen korosti mm. oikeusvaltion toiminnan varmistamista esimerkiksi rikosvastuun toteutumisen kautta: jos kansalainen joutuu rikoksen kohteeksi, hänen on voitava luottaa siihen, että tekijä joutuu vastuuseen.

Suojelupoliisin Antti Pelttari käsitteli puheenvuorossaan ajankohtaista terrorismitilannetta.

Pelttarin mukaan terrorismin uhan väheneminen Suomessa ei ole näköpiirissä, vaikka toimintaympäristön muutos onkin rauhoittunut viime vuosista. Pelttari korosti ajan haasteisiin vastaavan lainsäädännön merkitystä suojelupoliisin toiminnalle. Esimerkiksi Pelttari nosti mm. tiedustelulainsäädännön uudistamisen, joka on eduskunnan käsittelyssä.

Tutkija Leena Malkki analysoi poliittisen väkivallan perinnettä ja edellytyksiä Suomessa.

Malkin mukaan osa niistä seikoista, jotka ovat ehkäisseet poliittista väkivaltaa Suomessa, ovat murroksessa ja osa on menettänyt relevanssinsa muuttuneessa toimintaympäristössä. Lisäksi on ilmennyt uusia poliittisen väkivallan mahdollistavia tekijöitä, kuten väkivaltaa oikeuttavien keskustelujen vahvistuminen.

Turvallisuusvaikutuksien arviointi osaksi lainsäädäntötyötä?

Puhemies Risikko kokosi keskustelun pohjalta yhteen keskeisiä tekijöitä, joiden avulla Suomi säilyy turvallisena myös tulevaisuudessa.

Risikon mukaan perustuslain mukaisia arvoja on rohkeasti puolustettava julkisessa keskustelussa. Lisäksi on ymmärrettävä, että turvallinen yhteiskunta on kaikkien yhteinen asia. Puhemies nosti esille mm. korkeakoulujen merkityksen ja mahdollisuudet turvallisuustyössä.

Risikko pohti myös, voisiko turvallisuusvaikutusten arviointi, ”tuvaus”, jatkossa olla kiinteä osa lainsäädäntötyötä samaan tapaan kuin esimerkiksi hankkeiden sukupuolivaikutusten ja ympäristövaikutusten arviointi.

Syysistuntokauden aikana käydään kahdeksan keskustelua turvallisuudesta

Seuraava Eduskunta turvallisuuden tekijänä -keskustelu käydään keskiviikkona 3. lokakuuta klo 8.30 - 10.00. Aiheena on Miten uudet tekijät uhkaavat suomalaisten turvallisuutta?

Eduskunta turvallisuuden tekijänä -sarja käsittää kahdeksan keskustelua, jotka käydään loka-marraskuun aikana. Keskusteluja voi seurata suorina verkkolähetyksinä.

3.10.2018 Miten uudet tekijät uhkaavat suomalaisten turvallisuutta?
12.10.2018 Mitkä tekijät uhkaavat nuorten turvallisuutta?
7.11.2018 Miten ruokaturva varmistetaan muuttuvassa ilmastossa?
14.11.2018 Mikä uhkaa Suomen ulkoista turvallisuutta?
21.11.2018 Onko Suomessa turvallista vanheta?
23.11.2018 Työ muuttuu, katoaako turvallisuus?
28.11.2018 Sosiaaliturva tulevaisuudessa?

Aihealueet
Puhemiehet