Turvallinen vanhuus on ihmisoikeus

Julkaistu 12.10.2018 10.30
Muokattu 12.10.2018 13.44

Turvallinen vanhuus on ihmisoikeus

Turvattomuus ja yksinäisyys ovat monelle ikäihmiselle arkea. Oma koti ei välttämättä enää tunnu turvalliselta, ja aina läheiset eivät pysty olemaan arjessa läsnä.

Tällä viikolla on vietetty Vanhustenviikkoa. Meidän on toimittava niin, että vanhusten asia otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa, joka viikko. Tavoitteena on oltava se, että jokaiselle löytyy sopiva ja tarpeita vastaava tuki silloin, kun sitä tarvitaan.

Kaikille kotihoito ei ole riittävää. Toisaalta laitoshoito ei ole kaikkia ikäihmisiä varten. Ikäihmisten yksilöllisyys ja erilaiset tarpeet on otettava huomioon. Ennaltaehkäisevää työtä kannattaa kehittää edelleen. On syytä lisätä kuntoutusta riittävän aikaisessa vaiheessa. Näin voidaan ylläpitää ihmisen toimintakykyä ja lisätä hyvinvointia.

Hyvinvoivien ja toimintakykyisten vanhusten lisäksi kotona asuu yhä enemmän muistisairaita, joiden avuntarve ei ole kotipalveluilla riittävästi turvattavissa. Ikäihmisten asumismuotoja pitää monipuolistaa ja lisätä  erilaisia seniori- ja yhteisöllisiä koteja. Uusia malleja tulee pohtia ennakkoluulottomasti yhdessä ikäihmisten ja heidän läheistensä kanssa.

Oikeus hyvään ja turvalliseen vanhuuteen kuuluu kaikille.

Varapuhemies Tuula Haatainen

Aihealueet
Puhemiesten blogi