Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallintovaliokunnan lausunto maakuntauudistuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on valmistunut

Julkaistu 23.3.2018 14:30
Muokattu 23.3.2018 14:30

Hallintovaliokunnan lausunto maakuntauudistuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on valmistunut

Hallintovaliokunnan lausunto maakuntauudistuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on valmistunut (HaVL 3/2018 vp - HE 15/2017 vp, HE 57/2017 vp).

Hallituksen esityksen mukaisesti maakunta- ja sote-uudistuksen tarkoituksena on turvata yhdenvertaiset palvelut kaikille kokoamalla palvelujen järjestäminen leveämmille harteille. Nykyjärjestelmällä ei pystytä vastaamaan palvelutarpeisiin perusoikeuksien toteutumisen kannalta riittävällä tavalla.

Uudistuksessa perustetaan maahamme nykyisten kuntayhtymäpohjaisten maakuntien pohjalle 18 itsehallinnollista maakuntaa, jotka hoitavat tehtäviä yhteensä 31 tehtäväalalla. Taloudellisesti merkittävin on sosiaali- ja terveydenhuolto. Riittävien, kattavien ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi yhdenvertaisesti kaikille sote-tehtävät siirretään maakunnille, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Lisäksi maakunnille siirretään pelastustoimen tehtävät sekä kehittämis-, suunnittelu- ja muita tehtäviä, joita nykyisin hoidetaan lähinnä ely-keskuksissa, aluehallintovirastoissa ja maakunnan liitoissa.

Maakuntauudistus merkitsee sitä, että maamme historiassa suora edustuksellinen kansanvalta toteutuu ensimmäistä kertaa kolmiportaisesti, valtion, alueiden ja kuntien tasolla. Myös julkinen hallinto selkiintyy, kun uudistuksessa sovitetaan yhteen valtion nykyinen aluehallinto ja nykyinen kuntayhtymäpohjainen maakuntahallinto. Uudistuksen yhteydessä nykyiset sairaanhoitopiirit, aluehallintovirastot, ely-keskukset ja maakuntien liitot lakkaavat, joten uutta hallinnon tasoa ei synny. Maamme hallinto rakentuu myös vastaisuudessa kolmitasoisuuteen, valtion keskushallinto, maakunnallinen aluehallinto ja kunnallinen paikallishallinto.

Maakuntalainsäädäntö ja sen suhde muuhun kokonaisuuteen liittyvään lainsäädäntöön etenkin maakunnan järjestämisvastuun ja siihen kytkeytyvän palvelujen tuottamisen kannalta kuuluvat keskeisesti hallintovaliokunnan toimialaan. Valiokunta tarkastelee lausunnossaan maakuntien itsehallintoa, maakuntien tehtäviä ja toimintaa, rahoitusta, uudistuksen toimeenpanoa sekä kuntien asemaa uudistuksen jälkeen. Hallintovaliokunta esittää lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lakiehdotuksiin muutoksia sekä yhden lausumaehdotuksen.

Hallintovaliokunta kuuli asian käsittelyssä 110 asiantuntijaa ja sai lisäksi 36 kirjallista lausuntoa.

Lausuntoon sisältyy viisi eriävää mielipidettä.​

Aihealueet
Hallintovaliokunta