Kokoontumislaki ja kansalaisuuslaki käsittelyssä maanantain istunnossa

Julkaistu 4.3.2019 16.25
Muokattu 4.3.2019 16.34

Kokoontumislaki ja kansalaisuuslaki käsittelyssä maanantain istunnossa

Maanantaina 4. maaliskuuta käydyssä täysistunnossa ensimmäisessä käsittelyssä oli mietintö kokoontumislakiin liittyen (PeVM 14/2018). Kokoontumislakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että mielenosoituksista ja muista ulkona yleisellä paikalla järjestettävistä kokouksista olisi tehtävä ilmoitus poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Myös myöhemmin tehtyä ilmoitusta voitaisiin nykyiseen tapaan pitää pätevänä, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. Tämä mahdollistaisi edelleen niin sanottujen spontaanien kokousten järjestämisen. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 302/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena ja lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjasto on laatinut aiheesta tietopaketin.

 

Ensimmäisessä käsittelyssä oli myös mietintö PeVM 13/2018 koskien kansalaisuuslain muuttamista. Kansalaisuuslakia muutettaisiin niin, että rikoksiin syyllistynyt voisi menettää Suomen kansalaisuuden. Näitä rikoksia olisivat sellaiset Suomen etuja vastaan kohdistuneet maanpetos-, valtiopetos- ja terrorismirikokset, joista olisi säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja joista olisi tuomittu vähintään viiden vuoden vankeus- tai yhdistelmärangaistus. Kansalaisuuden menettäminen voisi koskea vain sellaisia henkilöitä, joilla olisi myös jonkin toisen valtion kansalaisuus sekä riittävästi tosiasiallisia siteitä toiseen kansalaisuusvaltioonsa. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 272/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena ensimmäisen käsittelyn päätteeksi.

Aihealueet
Täysistunto