Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjastolta tietopaketti tiedonhallintalaista

Julkaistu 15.5.2018 13:10
Muokattu 15.5.2018 13:10

Kirjastolta tietopaketti tiedonhallintalaista

Eduskunnan kirjastossa on valmistunut tietopaketti lakihankkeesta, jossa valmistellaan uutta tiedonhallintalakia.

Tiedonhallintaa säännellään tällä hetkellä useassa säädöksessä. Parhaillaan valmistellaan uutta tiedonhallintalakia, johon on tarkoitus keskittää julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevat säädökset. Uudessa yleislaissa määritellään tiedon koko elinkaaren hallinta julkisessa hallinnossa. Osa-alueita ovat suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet, tietoturvallisuusvaatimukset, asian- ja palvelunhallinnan rekisteröinnin perusteet sekä tietoaineistojen säilyttämistä ja arkistointia koskevat säännökset. 

Tiedon avoimuuteen liittyy rajapintojen avaaminen, kuvaaminen ja määrittäminen. Pyrkimyksenä on, että jo toimintoja suunniteltaessa ja tietojärjestelmiä toteutettaessa viranomaiset ottaisivat huomioon tietojen hyödyntämisen muiden tahojen toiminnassa. 

Uudella säädöksellä on tarkoitus korvata esimerkiksi tietohallintolaki ja arkistolaki. Valtiovarainministeriön asettaman valmistelutiimin tehtävänä on valmistella hallituksen esitys uudeksi julkisen hallinnon tiedonhallintalaiksi. Hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle syksyllä 2018. 

Tietopaketissa on tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Päivitämme tietopakettia lakihankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Sari Koski, puh. 09 432 4479 tai etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu Tiedonhallintalaki-tietopakettiin
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja

Aihealueet
Kirjasto