Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan operaatioon

Julkaistu 6.2.2023 18.05

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) esitteli selonteon eduskunnalle.

Lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan operaatioon

Valtioneuvoston selonteko (VNS 17/2022 vp) Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon sekä osallistumisesta koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa oli eduskunnan lähetekeskustelussa maanantaina 6. helmikuuta.


Valtioneuvosto antaa eduskunnalle sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisen selonteon Suomen osallistumisesta Ukrainaa avustusoperaatioon (EUMAM Ukraine).

"Suomen tarkoituksena on osallistua operaatioon enintään 50 sotilaalla 15. marraskuuta 24 saakka. Tämä pitäisi sisällään osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa sekä tähän liittyviin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin osallistumisen EU-jäsenmaiden alueella. Koulutustoiminta on tarkoitus aloittaa keväällä 23 koulutusmoduulilla, jossa Suomi kouluttaa erikseen valituista ukrainalaisista sotilaista koostuvan noin 30 hengen joukon. Suomen on lisäksi tarkoitus antaa Ukrainan asevoimille lääkintä- ja asejärjestelmäkoulutusta", kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) esittelypuheenvuorossaan.

Sotilaallisen avun lisäksi Ukrainasta on tullut suomalaisen kehitysyhteistyötuen merkittävä vastaanottaja.

"Suomi on tukenut Ukrainaa sekä kansallisesti että osana EU:ta. Suomi on myöntänyt Ukrainaan humanitääristä apua, kehitysyhteistyötukea, materiaalitukea, puolustusmateriaalitukea ja koulutustukea. Suomen tuki Ukrainalle on laaja-alaista ja pitkäaikaista. Suomi on vuonna 22 osoittanut humanitääristä apua ja kehitysyhteistyötukea Ukrainaan 103 miljoonaa euroa. Nykyisellään Ukraina on Suomen suurin kehitysyhteistyön kohdemaa", sanoi Haavisto.

EUMAM-operaation strategisena tavoitteena on koulutuksella edistää Ukrainan asevoimien sotilaallisen kyvykkyyden lisäämistä ja siten tukea Ukrainan kykyä puolustaa suvereniteettiaan, alueellista koskemattomuuttaan sekä suojella siviilejä. Operaation tavoitteena on tarjota koulutusta 15 000 ukrainalaissotilaalle, ja koulutus tapahtuu EU:n jäsenvaltioiden alueella, kunnes EU:n neuvosto toisin päättää.

Lähetekeskustelun jälkeen asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolutusvaliokunnan on annettava lausunto.

Lue koko lähetekeskustelu täysistunnon pöytäkirjasta​

Aihealueet
Täysistunto