Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta päätti jättää voimaan valtioneuvoston asetuksen Uudenmaan liikkumisrajoituksista

Julkaistu 28.3.2020 0.00

​Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä esitteli valiokunnan mietinnön.

Eduskunta päätti jättää voimaan valtioneuvoston asetuksen Uudenmaan liikkumisrajoituksista

​Eduskunta on päättänyt täysistunnossaan 27.3., että valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 9/2020 vp) saa jäädä voimaan. Käsittelyn pohjana oli perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 8/2020 vp).

Kyseessä on asetus, jolla Uusimaa eristetään muusta Suomesta käynnissä olevan koronainfektion leviämisen hillitsemiseksi. 

Samassa täysistunnossa eduskunta hyväksyi, että myös toinen valmiuslain nojalla annettu valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan. Kyseessä on asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta (M 7/2020 vp), eli esitys terveydenhuollon henkilökunnan velvollisuudesta tehdä työtä koko valtakunnan alueella. Myös tämän asetuksen ainoassa käsittelyssä pohjana oli perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 7/2020 vp).

Aihealueet
Täysistunto