Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietopaketti lukiolain uudistamisesta

Julkaistu 16.4.2018 11:00
Muokattu 20.4.2018 15:08

Tietopaketti lukiolain uudistamisesta

Eduskunnan kirjastossa on valmistunut tietopaketti lakihankkeesta, jolla uudistetaan lukiolaki. Tietopakettiin on koottu tietoa helpottamaan perehtymistä hankkeen valmisteluun, tausta-aineistoihin ja aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen.

​Lukiokoulutuksen uudistamisesta päätettiin Juha Sipilän hallituksen puoliväliriihessä keväällä 2017. Uudistusta ovat suunnitelleet opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laajan sidosryhmä- ja asiantuntijaverkoston kanssa. Valmistelussa hyödynnetään aikaisemmin lukion uudistamiseksi tehtyjä selvityksiä, kokeiluja ja hankkeita.

Uudistuksella halutaan varmistaa laaja yleissivistys ja jatko-opintovalmiudet. Lakiuudistuksen tavoitteena on:

  • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,
  • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
  • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Lukiolain uudistamisen yhteydessä muutettaisiin ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia (672/2005). Sitä muutettaisiin siten, että siihen siirrettäisiin voimassa olevaan lukiolakiin (629/1998) sisältyvät ylioppilastutkintoa ja ylioppilastutkintolautakuntaa koskevat säännökset. Ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertoja koskevista rajoituksista luovuttaisiin. Laajemmasta ylioppilastutkintoa koskevasta lainsäädännön uudistamisesta on tarkoitus valmistella oma hallituksen esityksensä ensi syksynä.

Hallituksen esitys HE 41/2018 eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 12.4.2018. Tavoitteena on, että lukiolaki tulisi voimaan vuonna 2019. Käytännössä lakiin liittyvät uudistukset näkyisivät lukioiden arjessa elokuun 2021 alusta.

Tietopaketissa on tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Päivitämme tietopakettia lakihankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: tietoasiantuntija Sirkka-Liisa Korkeila, puh. 09 432 3441 tai etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin Lukiolaki

Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja

Aihealueet
Kirjasto; Nuorten eduskunta