Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslain muutos ensimmäisessä käsittelyssä

Julkaistu 26.9.2018 17.00

Perustuslain muutos ensimmäisessä käsittelyssä

​Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 26. syyskuuta ensimmäisessä käsittelyssä Suomen perustuslain 10 pykälän muutoksen. Muutos koskee luottamuksellisen viestin salaisuuden suojan sääntelyä. Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin perustusvaliokunnan mietinnön (PeVM 4/2018) mukaisena.

Muutoksella lisätään perustuslakiin uusi säännös, johon kootaan luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamista koskeva sääntely. Vastaisuudessa lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Muutos mahdollistaa näin ollen siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön säätämisen tavallisina lakeina.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ei ole estettä käsitellä perustuslain muutos poikkeuksellisesti hallituksen toivomalla kiireellisellä menettelyllä. Kiireelliseksi julistaminen edellyttää viiden kuudesosan määräenemmistön eduskunnan täysistunnossa.

Jos perustuslain muutos on eduskunnassa tarkoitus julistaa kiireelliseksi, sitä koskeva ehdotus on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehtävä asian toisessa täysistuntokäsittelyssä ennen kuin keskustelu on päättynyt. Asian toinen käsittely on tiistaina 2. lokakuuta. Mahdollinen äänestys perustuslain muutoksen kiireelliseksi julistamisesta toimitetaan keskiviikkona 3. lokakuuta.

Perusvaliokunnan mietintö PeVM 4/2018
Kirjaston tietopaketti: Tiedustelulait

Aihealueet