Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Puhemiesneuvosto ehdottaa: tiedustelulait uudelleen valiokuntien käsittelyyn

Julkaistu 14.2.2019 16.20

Puhemiesneuvosto ehdottaa: tiedustelulait uudelleen valiokuntien käsittelyyn

​Eduskunnan puhemiesneuvosto on päättänyt ehdottaa täysistunnolle, että siviili- ja sotilastiedustelua koskevat asiat lähetetään takaisin hallinto- ja puolustusvaliokuntiin, joille perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausunto.

Virkamiestyönä on käyty läpi hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tiedustelua koskevissa mietinnöissä ehdotetun sääntelyn yhdenmukaisuus perustuslakivaliokunnan lausunnoissa asetettujen vaatimusten kanssa.

Selkeitä puutteita ei ole selvityksessä tullut esille, mutta mietinnöissä ehdotetun sääntelyn yksityiskohdista on tullut esille seikkoja, joita voidaan mahdollisesti tulkita eri tavoin. Tällaisia ovat syrjintää koskeva sääntely ja tekninen laitetarkkailu.

Virkamiestyönä näihin ei voida ottaa lopullista kantaa, vaan toimivalta arvion tekemiseksi on vain perustuslakivaliokunnalla.

Tiedustelulainsäädäntö on tärkeä Suomen turvallisuudelle. Sen tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä on eduskunnassa yksimielisyys. Kun kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta, asia on valmisteltava erityisen huolellisesti, puhemies Paula Risikko sanoo.

Liite: Puhemiesneuvostolle 14.2.2019 osoitettu muistio: "Hallintovaliokunnan mietinnön 30/2018 vp ja puolustusvaliokunnan mietinnön 4/2018 vp lakiehdotusten käsittely"

Aihealueet
Valiokunnat