Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Ruokapoliittisen selonteon ainoassa käsittelyssä puhuttiin ruokahävikistä

Julkaistu 20.6.2017 19.30
Muokattu 20.6.2017 19.30

Ruokapoliittisen selonteon ainoassa käsittelyssä puhuttiin ruokahävikistä

​Eduskunnan ainoassa käsittelyssä oli tiistaina Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta "Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle". Käsittelyn pohjana oli maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö.

Valtioneuvoston selonteossa ruokapolitiikasta (Ruoka2030) linjataan suomalaisen ruokapolitiikan visio sekä tulevaisuuden tavoitteet ja keskeiset toiminnan painopisteet. Selonteossa kootaan laajasti yhteen vastuullisen ja kestävän ruokajärjestelmän kehittämisen edellyttämiä toimenpiteitä. 

Valiokunta toteaa, että ruokapoliittinen selonteko on valmisteltu toimintaympäristössämme jo tapahtuneiden sekä ennakoitujen tulevaisuuden muutosten takia. Kyse on pitkälti ruokapolitiikasta suhteessa globaaliin talouteen. Maailmanlaajuisen ruokapolitiikan haasteena on ruokaturvan ja hyvän ravitsemuksen takaaminen kasvavalle väestölle. Maapallolla odotetaan vuonna 2030 olevan vähintään 8,5 miljardia ihmistä, joten ruokaturvan merkitys on voimakkaassa kasvussa. Kestävän ruokajärjestelmän globaalisti ratkaistavia keskeisiä kysymyksiä ovat erityisesti ruoan-, veden- ja energiantuotannon riittävyyden varmistaminen rajallisia luonnonvaroja säästävästi hyödyntäen sekä ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet. Lisäksi mikrobilääke- eli antibioottiresistenssi yleistyy maailmanlaajuisesti antibioottien käytön yleistymisen myötä. 

Keskustelussa nousi esiin kotimainen ruokahävikki ja sen vähentäminen. Valiokunta toteaa mietinnössään, että suurin osuus syömäkelpoisen ruuan hävikistä syntyy kotitalouksissa, mutta tutkimustiedon mukaan ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa. Ruokaketju ja ruoankulutus aiheuttavat kolmanneksen kaikesta kulutuksemme ympäristökuormasta. Tuotetusta ruoasta iso osa jää kuitenkin hyödyntämättä elintarvikkeena ja päätyy hävikiksi. Tämä haaskaaminen on kestämätöntä niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristövaikutuksiltaan. Valiokunta katsoo, että ruokahävikkiä koskevat linjaukset ovat ruokapoliittisen selonteon keskeisimpiä kohtia.  

Selonteossa esitetään, että elintarvikeketjun hävikkiä vähennetään ruuan arvostusta lisäämällä sekä parantamalla mittaamista ja hävikin määrän seurantaa elintarvikeketjussa. Valiokunta korostaa, että on tärkeää löytää yrityksille ja kotitalouksille kannustavia keinoja ruokahävikin vähentämiseen. Paraikaa on käynnissä useita ruokahävikin vähentämiseen liittyviä hankkeita, joissa pyritään tunnistamaan esteitä ja asioita, jotka kasvattavat ruokahävikkiä, ja luodaan hyviä käytäntöjä hävikin vähentämiseen.  

Aihealueet