Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Veropolitiikka ja palvelujen rahoituspohja suullisen kyselytunnin aiheina torstaina 10. kesäkuuta

Julkaistu 10.6.2021 18.00
Muokattu 10.6.2021 19.37
Eduskunnan täysistuntosali

Veropolitiikka ja palvelujen rahoituspohja suullisen kyselytunnin aiheina torstaina 10. kesäkuuta

Suullisen kyselytunnin ensimmäisenä aiheena torstaina 10. kesäkuuta oli hallituksen veropolitiikka sekä verotusratkaisut. Kansanedustaja Lulu Ranne (ps.) kysyi hallitukselta verolinjauksiin liittyvistä lähtökohdista. Ranne nosti esiin muun muassa polttoaineverotuksen sekä mahdolliset kilometriveroihin ja tietulleihin liittyvät tiedot. Hän toi esiin myös, että veropolitiikka on vaikuttavimpia keinoja työllisyyden ja ostovoiman parantamiseksi. Edustaja Ranne kohdisti kysymyksensä veropolitiikkaan ja palvelujen rahoitukseen: aikooko valtiovarainministeri ajaa läpi verojen korotuksia, miten aiotte rahoittaa tämän yhteiskunnan ja miten aiotte helpottaa suomalaisten elinvoimaa ja arkea? 

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) korosti vastauksessaan talouden ja investointien merkitystä. ”Yksinkertainen vastaus vaativaan kysymykseenne on: aiomme rahoittaa tämän hyvinvointiyhteiskunnan jatkossakin työllä”, ministeri sanoi. Hän korosti lisävastauksissaan suomalaisen verotusmallin perusteita sekä yhteiskunnallista kannatusta. Saarikon mukaan hallitus ei ole korottamassa yrittämisen, yrittäjien eikä yksittäisten suomalaisten työhön liittyvää verotusta. 

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) toi esiin finanssipolitiikkaa sekä uusia investointeja Suomessa koskevat uutiset, joiden merkitys on keskeinen. ”Ne talouspoliittiset ratkaisut, joita me olemme tehneet koronan aikana, takaavat sen, että Suomeen investoidaan ja tänne tulee lisää työpaikkoja, ihmisille toimeentuloa ja sitä kautta myös parempia palveluita”, pääministeri sanoi. 

Hallitukselle esitetyissä kysymyksissä nousivat esille myös kuntaverotus, työn verotus sekä kokonaisveroaste.  Keskustelussa esille nousseeseen maakuntaveroon liittyen Petteri Orpo (kok.) kysyi, miten kokonaisveron nousu voidaan estää, mikäli maakuntavero toteutuu? Valtiovarainministeri Saarikon mukaan ”Mitä tulee kysymykseenne maakuntaverosta, on tärkeää erottaa — ja tämän toivon, että voin sanoa riittävän selvästi — vaihe yksi, eli se vaihe, jota nyt eduskunta käsittelee: kivijalka, lainsäädäntö, jolla muodostuvat uudet vastuualueet sosiaali- ja terveys- ja pelastuspalveluille. Sitten on vaihe kaksi: mitä muita tehtäviä tulevat maakunnat saavat, ja miten maakuntavero niille valmistellaan?”

Suullisen kyselytunnin muita aiheita olivat kysymys eläkerahastojen tuotoista (Sari Tanus, kd.), kysymys koronarajoitusten purkamisesta (Harry Harkimo, liik.), kysymys koulujen sisäilmaongelmien korjaamisesta (Jari Myllykoski, vas.) sekä kysymys työvoiman saatavuudesta (Mikko Ollikainen, r.). 

Suullisen kyselytunnin 10. kesäkuuta kysymykset ja vastaukset ovat luettavissa kokonaisuudessa täysistunnon pöytäkirjasta 


Aihealueet
Täysistunto