Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuressa valiokunnassa ennakkoselvityksiä ensi viikon ministerineuvostoista

Julkaistu 1.12.2017 16:20
Muokattu 1.12.2017 16:26

Suuressa valiokunnassa ennakkoselvityksiä ensi viikon ministerineuvostoista

Suuri valiokunta sai tänään ennakkoselvityksiä useista EU:n neuvoston kokouksista.

Oikeus- ja sisäasiain neuvosto on koolla 7.–8. joulukuuta. Sisäministerien kokouksessa käsitellään mm. Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista ja uudelleensijoittamista. Suomea edustaa kokouksessa sisäministeri Paula Risikko (kok.)

Suuri valiokunta päätti äänestysten jälkeen, ettei sillä ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan turvapaikkajärjestelmän uudistamisessa. Vastaesitykset kokouksessa esittivät edustajat Harakka (sd.), Halmeenpää (vihr.), Arhinmäki (vas.) ja Essayah (kd.). Vastaesitykset voi lukea suuren valiokunnan verkkosivulta kokouspöytäkirjan valmistuttua.

Oikeusasioiden pääaiheita neuvostossa ovat oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan mm. ECRIS-rekisteritietojärjestelmää koskeva sääntely, maksukyvyttömyysdirektiivi, tietojen suojauksen ja verkkorikollisuuden yhteydet sekä EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen, joka on nostettu asialistalle Suomen pyynnöstä.

Euroryhmä valitsee uuden puheenjohtajan

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) antoi suurelle valiokunnalle selvityksen ensi viikon Ecofin-neuvoston ja euroryhmän kokouksista.

Euroryhmän (4.12.) näkyvin aihe on uuden puheenjohtajan valinta. Ministeri Orpo ennakoi suurelle valiokunnalle valintaa, josta keskustelu hallitusten ja Euroopan poliittisten ryhmien välillä jatkuu edelleen.

Ecofin-neuvosto (5.12.) saa edistymisraportit pankkiunionin vahvistamisesta koskien talletussuojajärjestelmää ja riskien vähentämistä sekä tilannekatsauksen pankkien järjestämättömistä luotoista.

Suuri valiokunta totesi, ettei sillä ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan käsittelyn tässä vaiheessa. Valiokunnan keskustelussa käsiteltiin mm. sijoittajavastuun lisäämisen keinoja sekä pankkiunionin vahvistamisen etenemistä ja aikataulua.

Ministeri Orpon mukaan Suomen ensisijainen tavoite on riskitasojen alentaminen. Suomi on ollut asiassa aloitteellinen ja tavoittelee mahdollisimman nopeaa etenemistä.

Terveysministerit keskustelevat alkoholipolitiikasta

Ministerit Jari Lindström (sin.), Pirkko Mattila (sin.) ja Annika Saarikko (kesk.) alustivat valiokunnalle työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvostoa (7.–8.12.), joka mm. päättää esteettömyysdirektiivistä ja merityösopimusdirektiivistä sekä keskustelee eurooppalaisesta ohjausjaksosta 2018 työllisyys- ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta.

Terveysministereiden kokouksessa käsitellään EU:n lääkepolitiikan nykytilaa ja tulevaisuutta sekä rajat ylittävää alkoholipolitiikkaa. Valiokunnan keskustelussa perhe- ja peruspalveluministeri Saarikon kanssa nousivat esille mm. alkoholin mainontaan ja matkustajatuontiin liittyvät kysymykset.

Lisäksi valiokunta sai kokouksessaan ministeri Anne Bernerin (kesk.) selvityksen liikenne-, televiestintä- ja energianeuvostosta (4.–5.12.).

Suuren valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.12., jolloin valiokunta hyväksynee lausunnon EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seurannasta (E 29/2017 vp).

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat