Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta hyväksyi kannat 55-valmiuspakettiin sisältyviin ehdotuksiin ja keskusteli Ukrainan ja Moldovan ehdokasasemasta

Julkaistu 17.6.2022 15.00

Suuri valiokunta hyväksyi kannat 55-valmiuspakettiin sisältyviin ehdotuksiin ja keskusteli Ukrainan ja Moldovan ehdokasasemasta

​Suuri valiokunta hyväksyi tänään eduskunnan kannat EU:n ilmastotoimien 55-valmiuspakettiin kuuluviin ehdotuksiin koskien uudelleen laadittua energiatehokkuusdirektiiviä, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä sekä LULUCF-asetusta ja hallintomalliasetuksen muuttamista.

Suuri valiokunta yhtyy asioissa valtioneuvoston täsmennettyihin viime hetken neuvottelutilannetta koskeviin kantoihin ennen 27. ja 28. kesäkuuta pidettäviä EU:n energianeuvoston ja ympäristöneuvoston kokouksia, jolloin ehdotuksista mahdollisesti pyritään neuvoston yleisnäkemykseen.

Äänestysten jälkeen hyväksytyt eduskunnan kannat ja vastaesitykset voi lukea kokouksen pöytäkirjasta valiokunnan sivulta myöhemmin tänään.

Suuri valiokunta saa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon (vihr.) selvitykset neuvoston asioista kokouksessaan 22. kesäkuuta.

Eduskunta käsitteli asioita seuraavien valtioneuvoston kirjelmien pohjalta:

UJ 16/2022 vp - U 48/2021: uudelleen laadittu energiatehokkuusdirektiivi

UJ 14/2022 vp - U 59/2021: uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen

UJ 15/2022 vp - U 49/2021: LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttaminen

Valiokunta ja eurooppaministeri keskustelivat Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-perspektiiveistä

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) antoi suurelle valiokunnalle selvityksen EU:n yleisten asioiden neuvoston 21. kesäkuuta pidettävästä kokouksesta.

Ministerit käyvät keskustelun kesäkuun Eurooppa-neuvoston päätelmäluonnoksesta, jonka aiheita ovat laajempi Eurooppa, Ukraina sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenyyshakemukset, Länsi-Balkan, talouskysymykset sekä EU:n tulevaisuuskonferenssi.

Suuri valiokunta keskusteli ministeri Tuppuraisen kanssa komission tämänpäiväisestä suosituksesta myöntää Ukrainalle ja Moldovalle jäsenehdokkaan asema. Keskustelua käytiin neuvotteluprosessin vahvistamisesta ja todellisen etenemisen varmistamisesta maille, jotka täyttävät Kööpenhaminan jäsenyyskriteerit. Lisäksi keskusteltiin komission päätöksestä suositella Georgialle jäsenyysperspektiiviä.

Tuppuraisen mukaan jäsenehdokkaiden on täytettävä asetutut jäsenyyden ehdot ja EU:n on vaadittava, että ehdot täytetään. On hakijamaiden etu, että näin toimitaan, Tuppurainen sanoi. Ministeri totesi myös uskovansa, että hakijamaissa on voimakas halu täyttää jäsenyyden ehdot.

EU:n perussopimuksen mukaan EU:n neuvosto tekee jäsenyyshakemusta koskevat ratkaisunsa yksimielisesti kuultuaan komissiota ja saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän. Hakijavaltion aseman vahvistaminen sekä neuvottelujen aloittaminen ja päättäminen edellyttävät siis aina neuvoston yksimielistä päätöstä.


Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat