Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta otti kantaa puhtaan energian paketin säädösehdotuksiin

Julkaistu 5.5.2017 15:10
Muokattu 13.4.2018 13:00

Suuri valiokunta otti kantaa puhtaan energian paketin säädösehdotuksiin

Suuri valiokunta käsitteli tänään komission puhtaan energian pakettiin kuuluvia säädösehdotuksia.

Valiokunta määritteli lausunnoillaan eduskunnan kannan jatkoneuvotteluihin uusiutuvan energian direktiivistä (SuVL 3/2017), energiaunionin hallintomallista (SuVL 4/2017), energiatehokkuusdirektiivistä (SuVL 5/2017) sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä (SuVL 6/2017).

Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan kaikkien käsiteltävänä olevien säädösehdotusten osalta. Se sai aihekokonaisuuksista lausunnot talousvaliokunnalta, maa- ja metsätalousvaliokunnalta ja ympäristövaliokunnalta.

Uusiutuvan energian käytön edistäminen liikenteessä on keskeinen tavoite

Uusiutuvan energian direktiivillä on tarkoitus nostaa uusiutuvan energian osuus EU:ssa vähintään 27 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuonna 2030. Kokonaisuus merkitsee sitä, että Suomessa uusiutuvan energian osuuden tulee olla vähintään 38 % vuodesta 2021 lähtien.

Direktiiviehdotus pyrkii mm. edistämään uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä säätämällä kehittyneille biopolttoaineille sitovat osuustavoitteet.

Suuri valiokunta katsoo, että ehdotus edistäisi uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä, tukisi biopolttoaineiden ja muiden liikenteen uusiutuvan energialähteiden eurooppalaisten markkinoiden kehittymistä sekä todennäköisesti kannustaisi yrityksiä teknologian kehittämiseen ja investointeihin.

Suuri valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota direktiiviehdotuksen tapaan määritellä kehittyneet biopolttoaineet raaka-aineluettelon avulla. Valiokunnan arvion mukaan raaka-aineluettelo ei ole määrittelylle paras tapa ja luettelo on lisäksi esitetyssä muodossaan liian rajoittava.

Erikoisvaliokuntien arvioiden mukaisesti suuri valiokunta toteaa, että neuvotteluissa tulee pyrkiä laajaan määritelmään, joka mahdollistaisi teknologianeutraalisti myös tulevan kehityksen, ottaen erityisesti huomioon jäte- ja tähdepohjaisten polttoaineiden kehitysnäkymät. Jos päädytään suljettuun raaka-aineluetteloon, tarvitaan ehdottomasti keinoja lisätä raaka-aineita luetteloon mahdollisimman joustavilla menettelyillä.

Metsäbiomassojen kestävyys on voitava todentaa maatasolla

Bioenergian kestävyyskriteerien osalta valiokunta tukee valtioneuvoston neuvottelutavoitetta, että kestävän bioenergian lisäämistä ei tule rajoittaa. Valiokunta toteaa, että Suomen kannalta tärkeää on säilyttää mahdollisuus metsäbiomassojen kestävyyden todentamiseen maatasolla sekä olemassa olevien instrumenttien hyödyntäminen.

Erikoisvaliokuntien lausuntoihin viitaten suuri valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että esitetty sääntelytapa saattaa edistää rajallisten arvokkaiden raaka-aineiden, kuten ainespuun, ohjaamista biopolttoaineiden raaka-aineiksi. Talousvaliokunnan tavoin suuri valiokunta katsoo, että tavoitteena tulee olla raaka-aineiden ohjautuminen kustannustehokkuus- ja kiertotalousnäkökulma huomioon ottaen korkean jalostusarvon tuotteisiin.

Suuri valiokunta painottaa maa- ja metsätalousvaliokunnan tavoin sen varmistamista, että nykyisillä, kestävästi hoidetuilla pelloilla ja talousmetsissä kasvatetut biomassaerät eivät saa kriteerien takia rajautua kestämättömiksi. Suomelle on erittäin tärkeää, että esitetty sääntely tukee kestävän bioenergian ja biopolttoaineiden edistämistä.

Valiokunta hyväksyi lausunnot energiaunionin hallintomallista ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä yksimielisesti. Eriävät mielipiteet energiatehokkuusdirektiiviä ja uusiutuvan energian direktiiviä koskevista lausunnoista jättivät edustajat Karimäki, Haavisto ja Arhinmäki.

Valiokunnan lausunnot ja vastalauseet julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa suuren valiokunnan sivulla.

Komissaari Stylianides kävi valiokunnan kuultavana

Suuri valiokunta keskusteli kokouksessaan myös komissaari Christos Stylianidesin kanssa EU:n humanitaarisesta vasteesta pakolaiskriisissä ja sai uuden maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) selvityksen tulevan maatalous- ja kalastusneuvoston aiheista.

Suuren valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 10.5. klo 13.

Aihealueet
EU-asiat; Valiokunnat; Suuri valiokunta