Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta käsitteli kauppapolitiikan ja globalisaation ajankohtaisia kysymyksiä

Julkaistu 25.10.2017 9:20
Muokattu 1.12.2017 17:43

Suuri valiokunta käsitteli kauppapolitiikan ja globalisaation ajankohtaisia kysymyksiä

Eduskunnan suuri valiokunta käsitteli tänään kauppapolitiikan ja globalisaation ajankohtaisia kysymyksiä Suomen näkökulmasta. Kokous myös lähettiin suorana verkossa. Lähetyksen tallenne on julkaistu eduskunnan verkkosivuilla.

Valiokunnan keskustelua alustivat asiantuntijoina Ilkka-Pekka Similä (ulkoasiainministeriö), Heli Simola (Suomen Pankki), Taneli Lahti (Elinkeinoelämän keskusliitto), Timo Vuori (Kansainvälinen kauppakamari ICC) ja Aki Kangasharju (Nordea).

Asiantuntijat jakoivat käsityksen siitä, että globalisaatio ja vapaakauppa ovat olleet Suomelle kokonaisuutena hyödyllisiä. Puheenvuoroissa todettiin kuitenkin myös, että globalisaation hyödyt eivät ole jakautuneet tasaisesti. Keskeisenä ajankohtaisena haasteena asiantuntijat näkivät mm. protektionismin lisääntymisen.

Kansanedustajien kysymykset asiantuntijoille koskivat mm. Kiinan uutta roolia vapaakaupan puolestapuhujana ja maan asemaa maailmantaloudessa sekä Yhdysvaltain nykyistä kauppapolitiikkaa.

Heli Simolan mukaan Kiina joutuu kilpailemaan kansainvälisessä taloudessa yhä kovemmin. Maan kilpailuetu on vähentynyt väestön ikääntymisen ja palkkojen nousun myötä, Simola totesi.

EK:n Taneli Lahti kertoi uskovansa, että EU:n ja Yhdysvaltain vapaakauppaneuvottelut voivat vielä edistyä. Syy on Lahden mukaan talouden ja kilpailun dynamiikassa. Muiden maiden solmiessa kauppasopimuksia EU:n kanssa myös Yhdysvallat tarvitsee sellaisen, Lahti totesi.

Valiokunnan keskustelussa käsiteltiin myös globalisaation ja ammatillisen järjestäytymisen suhdetta, yritysvastuun lisäämistä, globalisaation hyötyjen tasaamista sekä kestävän kehityksen edistämistä kauppasopimusten avulla.

Ulkoasiainministeriön osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similä arvioi, että kestävän kehitysten periaatteiden huomioiminen EU:n kauppasopimuksissa on tehokas tapa vaikuttaa kumppanimaiden toimintaan.

Esille valiokunnan keskustelussa nousivat myös globalisaation muut ulottuvuudet, kuten maahanmuuton vaikutukset taloudelle. Nordean Aki Kangasharjun mukaan Suomen kannattaa suhtautua työperäiseen maahanmuuttoon myönteisesti, sillä ilman nuoria maahanmuuttajia Suomen väestö vähenee ja vanhenee nopeasti.

Asiantuntijoiden aineistot:
Heli Simola ja Juha Itkonen, Suomen Pankki
Taneli Lahti, Elinkeinoelämän keskusliitto
Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC
Aki Kangasharju, Nordea

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat